VÝSTAVA V MUZEU CHEB
 
-
LIDOVÉ UMĚNÍ ZÁPADNÍCH ČECH
výstava ze sbírek Národopisného oddělení Národního muzea v Praze a z národopisných sbírek Muzea Cheb
-
-
Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 17.30 hodin ve Výstavním sále Muzea Cheb.
Výstava byla ukončena 6. ledna 2013.
-
Poslední výstava roku 2012 připravená pro návštěvníky Muzea Cheb představila na bohatých sbírkách Národopisného oddělení Národního muzea lidovou kulturu západních Čech, tedy oblasti od Domažlicka přes Klatovsko, Plzeňsko a Tachovsko po Chebsko. Západní Čechy jsou oblastí, jejíž život se po staletí utvářel díky těsnému prolínání dvou národnostních kultur, české a německé, které tu vedle sebe žily v těsném kontaktu, ale přesto si jednotlivé regiony utvořily vlastní životní styl, který se nejlépe odráží právě v lidovém umění. Pro oblast Chebska byly ve výstavě využity etnografické sbírky Muzea Cheb.
-
-
Výstava, kterou mohli návštěvníci shlédnout v Muzeu Cheb, byla poprvé prezentována již v roce 2010 a to v Poutním muzeu v Neukirchenu beim Heiligen Blut. V Chebu si ji návštěvníci prohlédli od 16. listopadu 2012 do 6. ledna 2013. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 15. listopadu v 17.30. V programu vystoupily paní Berta Růžičková z Nejdku a pěvecký sbor Cubitus z Lokte.
-
Otevřeno denně mimo pondělí a úterý od 9.00 do 17.00 hodin
-
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje