MILAN AUGUSTIN:
Skála kněžen v Karlových Varech.
Bezprostředně za pomníkem Friedricha Schillera v Karlových Varech se nalézá asi deset metrů vysoká skála, na níž jsou patrné poslední zbytky upevnění pamětní desky. Připomínají kdysi slavnou návštěvu tří vysoce urozených sester – Pauliny, královny württemberské, dále Marie, arcivévodkyně rakouské a konečně Amalie, vévodkyně saské a dědičné princezny sasko-altenburské.
Sestry navštívily Karlovy Vary podvakrát, a to v letech 1833 a 1834. Vzhledem k tomu, že se jednalo o tak vysoce postavenou společnost, byla na jejich počest zmíněná skála za velkého počtu účastníků pojmenována jako Skála kněžen (Fürstinnenstein). Slavnostní akt se uskutečnil 4. června 1834, kdy byla girlandami květin ozdobená skála posvěcena a na ní pak odhalena pamětní deska při přednesu čtyřhlasé písně s názvem Fürstinenstein, jež vznikla právě k této příležitosti. Původní pamětní deska z roku 1834 vydržela až do 20. let 20. století, kdy byla kvůli velmi špatnému stavu nahrazena novou. Ta však beze stopy zmizela krátce po druhé světové válce.
-
<<< ZPĚT
-