MANFRED KNEDLIK:
"Křesťanská touha po takovémto umění ..."
Clemens Stephani a jeho chvalořeč na zpěv duchovních písní.
V chebské umělecké dílně (Egerer Offizin) Hanse Burgera a Michaela Mülmarckarta byla v roce 1572/73 vydána sbírka duchovních písní a žalmů, kterou zhudebnil humanisticky vzdělaný správní úředník Jobst vom Brandt (1517-1570). Vydavatelem byl pozoruhodně tvořivý spisovatel, překladatel a editor Clemens Stephani (kolem 1530-1592), který od roku 1574 žil a působil jako knihkupec v Chebu. Ve svém úvodním slově rozvinul hudebně-pedagogický program, který se převážně řídil humanisticko-reformátorskými stanovisky: dle nich sloužila hudba jakožto účinný léčebný prostředek proti melancholii a současně jako instrument ‚vnitřního povznesení’, který křesťanům, jakožto tvorům slabým a plných útrap, přislibuje útěchu a posílení; avšak nejdůležitějším posláním hudby je zvěstovat Svaté Písmo a zprostředkovávat biblické pravdy a životní moudra – odpovídajíce náboženskému výchovnému a vzdělávacímu konceptu Martina Luthera – v církvi, doma a ve škole.
-
<<< ZPĚT
-