SBORNÍKY MUZEA CHEB  
 
-
-
SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 16/2008
-
Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Jako takový má nezastupitelnou hodnotu a úlohu - jak při výuce regionálních dějin na všech stupních škol, v knihovnách a studovnách - tak i u přátel regionální vlastivědy a historie. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky a za finančního přispění Karlovarského kraje.
-
STATĚ A ČLÁNKY - HISTORICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ:
-
Historické:
Michaela Bäumlová:
Typografické jednolisty 15. století v knihovně chebských františkánů.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Jaroslav Fiala:
Rekatolizace na Loketsku.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Oldřich Kortus:
Cheb a okolí za saského vpádu v letech 1631 a 1632.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Milan Hlinomaz, Lucie Mildorfová:
Alois Martin David (8. 12. 1757 - 28. 2. 1836). K 250. výročí narození nejvýznamnější vědecké osobnosti Tepelska.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Lukáš Svoboda:
Židovský hřbitov v Poutnově.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Lubomír Zeman:
Kolonády v západočeských lázních.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Zbyněk Černý:
Chebská Pamětní síň.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Karel Řeháček:
Dolní Žandov v prvních letech po skončení války (1945-1948).
Resume! - Celý článek ("pdf")
František Bártík:
Uranové doly n. p. Zadní Chodov a významné události roku 1968 a následné normalizace v materiálech StB.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Přírodovědné:
Přemysl Tájek:
Floristický průzkum Kounických luk.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Jiří Brabec, Přemysl Tájek, Harald Hertel:
Květena Těšovských pastvin.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Zdeněk Fric, Vladimír Hula, Michal Zapletal, Martin Konvička:
Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis), zajímavý druh vlhkých luk a ruderálů západních Čech.
Resume (A)! - Celý článek ("pdf")
-
EDICE, MATERIÁLY, DROBNOSTI:
-
Václav Bok:
Legenda o blahoslaveném Hroznatovi (edice).
Resume! - Celý článek ("pdf")
Pavel Šebesta:
Nálezy hallských feniků na Chebsku.
Resume (N)! - Celý článek ("pdf")
Hana Pátková:
Několik poznámek ke kostelu sv. Michaela v Otročíně.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Petr Beran:
50 let rekreace dětí zaměstnanců sokolovských dolů 1954 - 2004.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Tomáš Kleisner:
Medaile Zikmunda Haimhausena od Franze Schegy.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Tomáš Dostál:
Otto Jäger - C. a k. rytíř nebes.
Resume! - Celý článek ("pdf")
Jaroslav Vít:
O společnosti pro výzkum kamenných křížů.
Resume! - Celý článek ("pdf")
-
RECENZE:
-
Jan Sychra:
Hejkal J., Havalová A. & Michálek J. (eds) - Příroda Kraslicka 1. Nakladatelství Jan Farkač, 2007, Praha.
Jiří Sladký:
Pivoňková L. - Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje. – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň, 2007, 55 p.
Milena Pěčková:
Milota J. & Bartoš J. - Průvodce po minerálních pramenech. I. Minerální prameny Českého lesa. - ZO ČSOP Kladská, 2008.
Univerzity Karlovy, Dějiny umění – historie IV. , Praha 2006.
Lukáš Jurčík:
Zbyněk Černý, Tomáš Dostál - Bolest v kameni. Pomníky vojákům chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007.
-
ANOTACE:
-
Milan Hlinomaz:
Gerhard Lehrberger und Stephanie Gillhuber (Hrsg.), TEPLÁ - TRACHYT Herkunft, Verwendung, Verwitterung und Konservierung in der Klosteranlage von Teplá in Westböhmen (Původ, použití, zvětrávání a konzervování v areálu Kláštera Teplá v západních Čechách). Münchner Geol. Hefte, Paperbackversion, München 1997, 261 str.
Karel Halla:
Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk - Zmizelé Chebsko. Das verschwundene Egerland, Cheb / Eger 2007.
Alena Koudelková:
Boháč Jaromír - Cheb, Cheb 2007.
-
Vydalo Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb. Cheb 2008.
Vydání 1. Počet stran: 290. Náklad: 300 výtisků.
-
Z důvodu změny názvu a vnitřní struktury sborníku v roce 2007 dochází i k posunutí letopočtu v označení následujících ročníků. Proto přichází po Sborníku Krajského muzea Karlovarského kraje 2006 - Sborník muzea Karlovarského kraje 16/2008.
-
 
Ročník 2016
Ročník 2015
Ročník 2014
Ročník 2013
Ročník 2012
Ročník 2011
Ročník 2010