PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
NPR Rolavská vrchoviště – klenot Kraslicka ...
sobota 27. června 2015
Sraz v Přebuzi na návsi. Čas bude upřesněn přihlášeným účastníkům.
Jedna z nejhezčích částí západních Krušných hor se vzácnými druhy rostlin a lišejníků. Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště byla vyhlášena v roce 2012.
-
Za listonohy do bývalého vojenského prostoru Dobřany ...
sobota 27. června 2015
Sraz v 8:30 na železniční stanici Dobřany.
Exkurze zaměřená na jedinou známou lokalitu kriticky ohroženého listonoha letního a žábronožky letní v Plzeňském kraji, pozorování dalších zvláště chráněných druhů.
-
KOLEM DLOUHÉ STOKY ZA RYBÍM TAJEMSTVÍM ...
sobota 18. července 2015
Sraz v 10:45 před Domem přírody Slavkovského lesa na Kladské.
Vycházka kolem Dlouhé stoky, historické vodní páteře Slavkovského lesa, povídání o rybách a další vodní fauně, malá výstava druhů ryb Slavkovského lesa ...
-
ZA LEKNÍNY K ZAPOMENUTÉMU LESNÍMU RYBNÍKU ...
čtvrtek 23. července 2015
Sraz v 16:30 na technické odbočce ze silnice Královské Poříčí – Loket.
Ukázka zajímavé vodní a na vodu vázané flóry, ukázka obojživelníků, zejména čolků. V případě zájmu prodloužení akce k Malému lesnímu rybníku.
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ ...
sobota 25. července 2015
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články