PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
NETOPÝŘÍ NOC U DOLU JERONÝM [pdf] ...
sobota 30. srpna 2014
Začátek odchytu ve 20:00 u vstupu do podzemí.
Večerní a noční odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v záp. Čechách. Je možné očekávat desítky odchycených netopýrů nejméně sedmi druhů.
-
ČTYŘICÍTKA CHKO SLAVKOVSKÝ LES NA KLADSKÉ [pdf] ...
čtvrtek 4. září 2014
Sraz v 14:30 na Kladské před Domem přírody Slavkovského lesa.
Oficiální vyvrcholení oslav 40-letého výročí založení CHKO Slavkovský les, prohlídka Domu přírody zdarma, exkurze okolím Kladské s průvodcem.
-
NETOPÝŘÍ NOC NA CHEBSKÉM HRADĚ [pdf] ...
pátek 5. září 2014
Začátek v 19:00 na Chebském hradě.
Večerní odchyt netopýrů s přednáškou a bohatým doprovodným programem na téma netopýři v prostředí středověkého Chebského hradu.
-
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY [pdf] ...
pátek 5. září 2014
Začátek v 18:00, Klášter Plasy.
Večerní akce zaměřená na netopýry. Přednáška s promítáním na téma: život netopýrů. Výstava o netopýrech, program pro děti.
-
NA KOLECH TEPELSKOU VRCHOVINOU [pdf] ...
sobota 6. září 2014
Sraz v 9:00 před budovou Správy CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních.
Přidejte se k nám při poznávání krajiny v CHKO Slavkovský les z cyklistického sedla. Během celodenního cyklovýletu budeme projíždět krajinu Tepelské vrchoviny.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články