PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
LIŠEJNÍKY V OKOLÍ CHEBU [pdf] ...
sobota 8. října 2016
Sraz v 9:00 u vchodu do Muzea Cheb.
Exkurze bude zahájena komentovanou prohlídkou výstavy: "Tajemný svět lišejníků" v Muzeu Cheb. Poté se vydáme do Poohří a přilehlých lesů.
-
POZNÁVÁNÍ HUB – ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
sobota 15. října 2016
Sraz v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
GEOLOGICKÁ EXKURZE NA GOETHOVY SKALKY [pdf] ...
neděle 16. října 2016
Sraz v 9:30 na křižovatce silnice Hazlov – Aš se spojnicí obcí Lipná a Skalka.
Návštěva jednoho z nejhezčích výchozů třetihorního českého křemenného valu – tzv. Goethových skalek. V případě zájmu také návštěva bývalého žulového lomu u Lipné.
-
ZA POZORUHODNÝMI STROMY NA KLADSKOU [pdf] ...
sobota 22. října 2016
Sraz v 10:45 před restaurací U Tetřeva na Kladské (proti zastávce autobusu).
Procházka ke Dni stromů 20. října. Toulání po barevné podzimní Kladské vyšperkované návštěvou stromů pozoruhodných druhů, tvarů i rozměrů.
-
NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM LESEM [pdf] ...
čtvrtek 17. listopadu 2016
Sraz v 9:30 na kolonádě v Mariánských Lázních.
Již III. ročník pochodu napříč Slavkovským lesem. Přes 20 km dlouhá trasa povede přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články