PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
Vítání ptačího zpěvu v Tachově ...
sobota 16. května 2015
Sraz v 7:00 v Knížecí aleji u mostu přes Mži za sádkami rybářského svazu.
Vycházka po Knížecí aleji s určováním ptáků dle vzhledu i hlasu, ukázky odchytu ptáků do nárazových sítí a kroužkování, soutěže ve znalostech o ptactvu pro děti i dospělé.
-
Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních ...
úterý 19. května 2015
Sraz v 16:00 u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních.
Návštěva mokřadů s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Krátká nenáročná trasa po upravených cestách parku a po mokřadní louce.
-
Z Mílova na Svatou Kateřinu ...
sobota 23. května 2015
Sraz v 9:00 na náměstí v Přimdě před budovou Správy CHKO Český les.
Přírodovědné, zeměpisné, kulturní a také historické zajímavosti – květena a fauna, dochované památky...
-
Za květenou Dyleňského krasu ...
sobota 30. května 2015
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Lesní květena drobných výchozů krystalických vápenců a lůmků po historické těžbě vápence, význačná stanoviště cévnatých rostlin na silikátovém podkladu v okolí...
-
Za obojživelníky a rostlinami na Ostrovské rybníky ...
neděle 31. května 2015
Sraz v 14:00 na přístupové cestě k Ostrovským rybníkům – pod viaduktem.
Ukázka rozličné fauny, zvláště té vodní, s doplněním vodních a mokřadních rostlin. Přijďte se pokochat čolky velkými a tím co zrovna pokvete...
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články