PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ V PODZEMÍ [pdf] ...
pátek 25. dubna 2014
Sraz v 15:30 před městským bazénem v Mariánských Lázních.
Podíváme se zblízka do světa živočichů ukrývajících se v tajemném podzemí. Není se čeho bát, největší z nich neměří více než desítky milimetrů.
-
ZA PŘÍRODOU A HISTORIÍ NA ANDĚLSKOU HORU [pdf] ...
sobota 26. dubna 2014
Sraz v 9:40 u kostela Nejsvětější trojice (trojboký u hlavní silnice K. Vary – Praha).
Život v rybnících v okolí Andělské hory, historie hradu, obce a významných staveb, geologická stavba, fauna a fl óra rybníků i hradního vrchu.
-
HRADEM A PODHRADÍM ANEB ZE SKALNATÝCH SRÁZŮ HORY PŘIMDY [pdf] ...
sobota 26. dubna 2014
Sraz v 9:00 před budovou CHKO Český les na náměstí Přimdy.
PR Přimda, suťový a bukový prales v extrémních meteorologických podmínkách, údolí Mílova s četnými prameny, sítí lesních rybníčků a pozoruhodnou flórou a faunou.
-
OBOJŽIVELNÍCI CHEBSKA – JÁMA ZELENÁ [pdf] ...
neděle 27. dubna 2014
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce Skalná.
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků v jejich přirozeném životním prostředí. Za dobrého počasí též časně jarní květena.
-
JARNÍ KVĚTENA PŘÍRODNÍ REZERVACE HERŠTÝN [pdf] ...
neděle 27. dubna 2014
Sraz ve 12:00 u turistického informačního centra v Kdyni.
Botanická vycházka zaměřená na jarní aspekt bukového a suťového lesa. V průběhu vycházky uvidíme mnoho pozoruhodných druhů rostlin.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články