PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
BEZOBRATLÍ ZIMUJÍCÍ POD ZEMÍ [pdf] ...
AKCE ZRUŠENA !
Sraz v 15:30 na návsi v Michalových Horách.
Budete mít jedinečnou možnost navštívit štolu Barbora. Uvidíme měkkýše, pavouky, stínky, mouchy a možná i lumky, kteří zde zimují.
-
NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM LESEM [pdf] ...
úterý 17. listopadu 2015
Sraz v 9:30 na kolonádě v Mariánských Lázních.
Již II. ročník pochodu (cca 20 km) napříč Slavkovským lesem. Pojďte s námi do lesů a luk CHKO Slavkovský les.
-
OZVĚNY EKOFILMU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
čtvrtek 3. prosince 2015
Začátek v 17:00 na Správě CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).
Posezení spojené s promítáním unikátních filmů s ekologickou tématikou, které se objevily v minulých ročnících na festivalu Ekofilm.
-
PTÁCI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH V ZIMĚ NESPÍ [pdf] ...
sobota 19. prosince 2015
Sraz v 10:00 před Správou CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně).
Zimní vycházka lázeňskými parky s pozorováním ptáků. Pátrat budeme především po vzácnějších zimujících druzích. Setkání milovníků přírody před koncem roku.
-
PTÁCI V ZIMĚ NESPÍ ANI V TACHOVĚ [pdf] ...
sobota 27. prosince 2015
Sraz v 10:00 před Muzeem Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).
Zimním vycházka bezprostředním okolím města s pozorováním ptáků. Pátrat budeme hlavně po vzácnějších zimujících druzích.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články