PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
Hoře nad hořečky ? ...
čtvrtek 2. dubna 2015
Z Chebu křížem krážem. Přednášející: RNDr.Jiří Brabec
V přednášce se seznámíme s českými a moravskými druhy hořečků. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, v čem selhávají různé životní strategie, které hořečkům v nedávné minulosti umožnily osídlit mnoho typů bezlesích stanovišť. Dozvíme se také, zda je nutné nad hořečky už jen hořekovat.
-
O čem ptáci zpívají aneb o ptačím zpěvu z ptačí perspektivy [pdf] ...
úterý 14. dubna 2015
Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).
Zpěv je nedílnou součástí života ptáků. Přijďte si poslechnout o tom, proč vlastně ptáci zpívají a o čem ptačí zpěv doopravdy je.
-
Výstava 40 let CHKO Slavkovský les [pdf] ...
úterý 14. dubna 2015
Muzeum Českého lesa v Tachově (třída Míru 447).
Slavnostní vernisáž výstavy k 40. výročí založení chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Představení ochrany přírody a přírodních zajímavostí v tomto chráněném území.
-
Otevření Naučné stezky "Sklářství v okolí Lesné" [pdf] ...
sobota 18. dubna 2015
Sraz v 13:00 ve Staré Knížecí Huti.
Slavnostní otevření nedávno zrekonstruované naučné stezky spojené s komentovanou vycházkou historika Zdeňka Procházky po trase stezky.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články