PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO LESA [pdf] ...
čtvrtek 6. listopadu 2014
Městské kulturní středisko Holýšov (Americká ul. 516). 17.00 hod.
Setkání všech amatérských přírodovědců působících v oblasti Českého lesa a jeho podhůří, kteří se podělí o své výsledky ze zkoumání zdejší přírody v poslední době.
-
PODZIMNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ PŘÍRODY KARLOVARSKA [pdf] ...
pátek 7. listopadu 2014
Od 16:00 do 18:00 v Krajské knihovně Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378).
3. ročník setkání přátel přírody v Karlových Varech. Pásmo přírodovědných přednášek pro odborníky i širokou veřejnost.
-
NAPŘÍČ SLAVKOVSKÝM LESEM (PRO TURISTICKY ZDATNÉ) [pdf] ...
pondělí 17. listopadu 2014
Sraz v 10:00 na kolonádě v Mariánských Lázních.
Pojďte s námi do lesů a luk CHKO Slavkovský les. Přes 20 km dlouhá trasa povede přes pět přírodních rezervací a jednu národní přírodní památku.
-
OZVĚNY EKOFILMU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
čtvrtek 27. listopadu 2014
Správa CHKO Slavkovský les (Hlavní 504, Mariánské Lázně). 17.00 hod.
Promítání krátkých filmů s ekologickou tématikou, které se objevily v minulých letech na festivalu ekofilmů.
-
40 LET CHKO SLAVKOVSKÝ LES [pdf] ...
1. října – 30. listopadu 2014
Muzeum Karlovy Vary. Slavnostní vernisáž v říjnu (bude upřesněno).
Výstava k 40. výročí založení chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Představení ochrany přírody v nemalé části Karlovarského kraje od minulosti po současnost.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články