PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
KVĚTENA LIPOVKY A ŠITBOŘSKÝ POTOK [pdf] ...
neděle 22. června 2014
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce Dolním Žandově.
Návštěva PR Lipovka (květnatá orchidejová louka s vemeníky a pětiprstkami), malé rašeliniště v prameništi Šitbořského potoka.
-
NPR ROLAVSKÁ VRCHOVIŠTĚ – KLENOT KRASLICKA [pdf] ...
sobota 5. červenec 2014
Sraz v Přebuzi na návsi v 10.20 hod.
Jedna z nejhezčích částí západní části Krušných hor se pyšní vzácnými druhy rostlin a lišejníků. Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště.
-
BEČOVSKEM, ANEB KRAJINOU ŽULOVÝCH SKAL [pdf] ...
sobota 19. července 2014
Sraz v 9:22 na vlakovém nádraží v Bečově.
Celodenní poznávací exkurze za skrytými přírodovědnými krásami Bečovska s ukázkou typické i vzácné květeny místních hvozdů.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články