PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
Vodní bezobratlí zámeckého parku ...
pátek 24. dubna 2015
Sraz v 15:55 na parkovišti před zámkem v Lázních Kynžvart.
Ukážeme si vodní plže, různé ploštice přizpůsobené životu v bahně, vodním sloupci či na hladině. Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa vodních larev hmyzu.
-
Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice [pdf] ...
sobota 25. dubna 2015
Sraz v 9:30 na aut. zast. Odrava, Potočiště, rozc. (cca 200 m od benz. na tzv. Ypsilonce).
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.
-
Údolní nivou Medvědího potoka [pdf] ...
neděle 26. dubna 2015
Sraz v 9:00 na železniční stanici Česká Kubice.
Lužní květena Medvědího potoka v jarním aspektu, shlédnutí bývalé obce Kubička (Plassendorf), pozorování místních zástupců fauny.
-
Za kynžvartskými kyselkami [pdf] ...
neděle 26. dubna 2015
Sraz v 11:00 v Lázních Kynžvart na autobusovém nádraží.
Znovuotevření naučné stezky „Kynžvartské kyselky“ s nově opraveným návštěvnickým zařízením. Pro zájemce procházka po okolí s renomovanými průvodci.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články