PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
NETOPÝŘÍ NOC V MINCOVNĚ ...
pátek 28. srpna 2015
Muzeum královská mincovna Jáchymov. Začátek v 19:00 hod.
Hry pro děti a soutěžní kvíz pro dospělé na motivy život netopýrů, přednáška o životě netopýrů, ukázka odchytu a sledování netopýrů pomocí detektoru...
-
ZA PŘÍRODNÍMI UNIKÁTY NA TANKODROM ...
sobota 29. srpna 2015
Sraz v 14:00 na parkovišti u vjezdu do vojenského újezdu Hradiště.
Pozorování velmi vzácných korýšů – listonohů letních a žábronožek letních, kteří žijí v kalužích na tankových cestách. Další ukázky zajímavé fauny a flóry.
-
NETOPÝŘÍ NOC U DOLU JERONÝM ...
sobota 29. srpna 2015
Důl Jeroným. 19.00 hodin.
Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších netopýřích lokalit v západních Čechách. Akci je vhodné spojit s odpolední prohlídkou podzemí středověkého dolu.
-
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY V KLADRUBECH [pdf] ...
pátek 4. září 2015
Klášter Kladruby, 18.00 hod.
Večerní akce zaměřená na netopýry. Populárně naučná přednáška o životě netopýrů doplněná promítáním. Výstava a film o netopýrech, program pro děti.
-
OLŠINY NA POTOCE – EKOSTANOVIŠTĚ PRO MĚKKÝŠE [pdf] ...
pátek 4. září 2015
Sraz v 15:30 ve Velké Hleďsebi na zastávce MHD Prádelna směrem k M. Lázním.
V kulturních smrčinách žije jen velmi málo měkkýšů, stačí však, aby tudy protékal potok s několika olšemi okolo a hned se zde měkkýši objeví.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články