PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
sobota 11. června 2016
Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je nejzakytkovanější českou řekou. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
HMYZ PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ TEPLÉ [pdf] ...
sobota 18. června 2016
Sraz v 15:15 na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní.
Uvidíme vzácné bruslařky na tišinách řeky, tesaříky na květech, ukážeme si, jak číhají číhalky a potkáme i další zajímavé zástupce chladnomilného podhorského hmyzu.
-
DENDROLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO OKOLÍ LUBŮ [pdf] ...
sobota 18. června 2016
Sraz v 10:40 na železniční zastávce Luby (konečná stanice, po příjezdu vlaku).
Zajímavé dřeviny intravilánu obce Luby a okolí zaniklého zámku, památná lípa. Květena zaniklých obcí, lesních cest a mokřadů.
-
TO NEJCENNĚJŠÍ Z PŘÍRODY SLAVKOVSKÉHO LESA [pdf] ...
neděle 19. června 2016
Sraz v 7:30 na parkovišti před nádr. v Chebu nebo v 8:15 na autobusovém nádr. v ML.
Přijďte se seznámit s méně známými kouty Slavkovského lesa, kterými vás provedou odborníci ze Správy CHKO Slavkovský les.
-
HORSKÝ HMYZ V OKOLÍ KLADSKÉ [pdf] ...
pátek 26. srpna 2016
Sraz v 14:15 na parkovišti na Kladské.
Okolí Kladské je tou nejchladnější oblastí ve Slavkovském lese. Tamní rašeliniště mají podobnou faunu jako šumavská rašeliniště, která jsou však o 200 m n. m. výše.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články