PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
HORSKÝ HMYZ V OKOLÍ KLADSKÉ [pdf] ...
pátek 26. srpna 2016
Sraz v 14:15 na parkovišti na Kladské.
Okolí Kladské je tou nejchladnější oblastí ve Slavkovském lese. Tamní rašeliniště mají podobnou faunu jako šumavská rašeliniště, která jsou však o 200 m n. m. výše.
-
NETOPÝŘÍ NOC U DOLU JERONÝM [pdf] ...
pátek 2. září 2016
Důl Jeroným (mezi Podstráním a Čistou, Slavkovský les).
Večerní odchyt netopýrů u jedné z nejvýznamnějších lokalit v západních Čechách. Je možné očekávat desítky odchycených netopýrů nejméně 7 druhů.
-
NETOPÝŘÍ NOC V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH [pdf] ...
sobota 3. září 2016
Ferdinandova kolonáda v Mariánských Lázních.
Tradiční večerní akce zaměřená na netopýry. Ukázka odchytu a kroužkování netopýrů, doplněná doprovodným programem na netopýří téma.
-
MAPOVÁNÍ HUB PŘED VÝSTAVOU [pdf] ...
sobota 24. září 2016
Sraz v 7:10 na nádraží Lázně Kynžvart.
Houbařská exkurze zaměřená na mapování hub předcházející mykologickou výstavou v Mariánských Lázních.
-
ZA JELENY V OKOLÍ KLADSKÉ [pdf] ...
pátek 30. září 2016
Sraz v 17:30 na Kladské před Domem přírody Slavkovského lesa.
Exkurze do okolí Kladské spojená s povídáním o životě jelenů a s poslechem říje jelena evropského a jelena sika.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články