PŘÍRODOVĚDNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST  
 
-
MUZEUM CHEB ve spolupráci s dalšími organizacemi ať již ze státního či neziskového sektoru každoročně organizuje nebo se podílí na organizaci či odborném vedení širokého spektra přírodovědných akcí nejen v západočeském regionu, ale v případě potřeby i na dalších místech naší republiky.
Nejrozsáhlejším projektem, který běží v chebském muzeu již od roku 2005, je cyklus přírodovědných akcí a vycházek: "POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY". V rámci něho je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov.
Pod křídla cyklu "Pojďte s námi do přírody" se schovává i jeho chebská část nazvaná "Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM", která sestává z jednotlivých tématických přednášek, exkurzí a výstav organizovaných nebo spoluorganizovaných chebským muzeem, v mnoha případech s grantovou finanční podporou města Chebu.
K běžné práci muzejního přírodovědce neodmyslitelně patří i pořádání odborných přednášek a exkurzí či příprava materiálů pro přírodovědné zájemce, nevládní organizace, školy a zájmové spolky.
-
-
NA LIPOVKU A DO MECHOVÉHO ÚDOLÍ U BRTNÉ [pdf] ...
sobota 10. června 2017
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Pozdě jarní botanická vycházka spojená s návštěvou květnatých mezofilních trávníků v PP Lipovka a rašelinišť v PR Mechové údolí.
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ [pdf] ...
neděle 11. června 2017
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
RUDERÁLNÍ A PLEVELNÉ DRUHY OKOLO HORNÍCH LOMAN [pdf] ...
pátek 16. června 2017
Sraz v 14:30 na železniční stanici Františkovy Lázně.
Typická plevelová květena okrajů Chebské pánve (zajímavé podmáčené okraje polí), nově se šířící ruderální a slanomilné druhy (např. jitrocel vraní nožka).
-
ZA ČERVENÝM TAJEMSTVÍM CHLUMSKÉ HORY [pdf] ...
neděle 18. června 2017
Sraz hledačů je v 9:30 u kaple v malebné vesničce Chlum (50°1‘3“N, 13°12‘22“E).
Pomozte nám hledat vzácnou okrotici červenou z listnatých lesů Chlumské hory. Tato orchidej má v našem kraji jediné známé místo výskytu.
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
sobota 24. června 2017
Sraz v 10:00 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil Ohři za „nejzakytkovanější českou řekou“. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
Podrobnosti e-mailem či telefonicky: J. Brabec, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, +420 739322499)
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články