VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI CHEBSKA  
 
-
VÁCLAV JINDŘICH VEIT
právník a hudební skladatel
-
-
19. ledna 1806 (Řepnice u Libochovan na Litoměřicku) - 16. února 1864 (Litoměřice)
-
V odborné literatuře se o něm hovoří jako o českém hudebním skladateli. On sám sebe považoval za českého Němce. Byl jedním z nejoblíbenějších skladatelů v polovině 19. století, v hudebním světě často označovaném za jednoho z předchůdců Bedřicha Smetany. Po studiích na litoměřickém gymnáziu odešel roku 1821 na filozofická a později právnická studia do Prahy. Poté působil v Praze jako magistrátní úředník. V této době se také intenzivně věnuje komponování a jako hudební skladatel získává značný věhlas.
-
Roku 1850 nastupuje službu u Vrchnímu zemskému soudu v Praze a o čtyři léta později, v roce 1854, byl jmenován prezidentem Krajského soudu v Chebu. Ve stejné funkci potom 12. srpna 1862 odchází do Litoměřic. Jako skladatel je V. J. Veit autorem řady písní, sborových a komorních skladeb. Václav Jindřich Veit, či Wenzel Heinrich Veit, neboť užíval obě varianty svého jména, byl jedním z prvních českých skladatelů, kteří vkomponovávali do svých skladeb slovanské národní melodie. Byl také prvním, který uvedl českou národní píseň do komorní hudby. V Chebu komponuje své dvě rozsáhlejší skladby: Mši (Messe) a Symfonii (Symphomie).
-
V roce 1902, čtyřicet let po té, co Václav Jindřich Veit odešel z Chebu, nechal Chebský pěvecký spolek, jako upomínku na působení tohoto uznávaného hudebního skladatele umístit na Metternichově domě (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14) pamětní desku s porétem skladatele z bílého mramoru a s nápisem o pobytu Wenzla Heinricha Veita v letech 1854 - 1862 v Chebu. Deska byla slavnostně odhalena dne 26. října 1902. Koncem 50. let byla deska během rekonstrukčních prací odstraněna a pravděpodobně zničena. K jejímu odstranění stačilo málo: neznalost souvislostí a německý text "Hier wohnte 1854 - 1862 der Tondichter W.H.Veit" (Zde bydlel 1854 – 1862 hudební skladatel W.H.Veit).
-
-
I přesto, že se v Chebu nenarodil a působil zde necelých devět let, patří hudebním skladateli a právníkovi Václavu Jindřichu Veitovi plným právem místo mezi významnými osobnostmi, které se pozitivně zapsali do dějin města.
-
Text: PhDr. Jaromír Boháč
-
-
 
Johann B. Neumann
Karl Huss
Vinzenz Prökl
Georg Schmid
Willi Russ
Rudolf Serkin
Augustin Nosek