VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI CHEBSKA  
 
-
WILLI RUSS
sochař a keramik
-
-
7. července 1888 (Krásno) - 27. července 1974 (Merkershausen)
-
Sochař a keramik Willi Russ, umělecky Willy s tečkou nad ypsilonem, se narodil 7. července 1888 v Krásně nad Teplou. S podporou obce vystudoval v letech 1902 - 1906 Odbornou keramickou školu v Teplicích u prof. Wilhelma Gerstnera a následně Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kde navštěvoval oddělení sochařství u prof. Josefa Breitnera. Zde si v roce 1910 založil svůj vlastní ateliér a zapojil se svými návrhy do produkce řady významných keramických dílen. V roce 1914 byl Russ oceněn první cenou města Vídně za mohutnou majolikovou fasádu na domu v ulici Wattmanngasse 29. V roce 1920 se umělec i se svou rodinou vrátil do svého rodného městečka Krásna a založil si zde dílnu na výrobu umělecké keramiky.
-
V roce 1946 byl jako německý občan odsunut a jeho tvorba tak prakticky ustává. Umírá krátce po svých 86. narozeninách - 27. července 1974 v Merkershausenu. Jeho dům, kde měl svůj ateliér, byl zbourán a nezbylo z něj zhola nic. V červnu 1994 postavil v místech bývalého domu krásenský rodák Hartwig Ruppert pamětní desku nesoucí nápis: "Na tomto místě stál ateliér, kde tvořil do roku 1946 akademický sochař Willy Russ."
-
Mezi jeho doposud nejznámější práce náleží Goethův bronzový pomník pro Mariánské Lázně (1932) a tzv. Chebská kachlová kamna z roku 1944, jež vyobrazují lidové zvyky na Chebsku. Tato unikátní kamna si můžete prohlédnout na těchto stránkách v sekci:
-
Život a dílo ak. sochaře a keramika Williho Russe v datech:
-
 • 7. července 1888 narozen v Krásně nad Teplou (tehdy Schönfeld) v rodině hudebníka Josefa Russe a hostinské Marie, rozené Kessler
 • 1902 - 1906 studium modelování na Odborné keramické škole v Teplicích – Šanově
 • 1904 výstava ročníkových prací
 • 1906 účast na soutěži odborných škol vypsané Severočeským uměleckoprůmyslovém muzeem v Liberci: zisk 2. ceny (20,-K) za keramický květináč s růžičkovým dekorem; poprvé se zde umělec veřejně prezentoval pod uměleckým jménem Willy s tečkou nad ypsilon
 • 1906 - 1910 studium sochařství na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni
 • 1909 vítězství v školní soutěži a udělení studijního stipendia na pobyt v Německu
 • 1910 založení 1. vídeňského ateliéru na Neulinggasse 16; první velká zakázka na bustu Hermanna Kruppa v dolnorakouském Berndorfu 1); sňatek s Annou Ruppertovou
 • 1911 započala spolupráce W. Russe s firmou Alexandra Porcelain Works Ernst Wahliss v Trnovanech na rozvoji proslulé keramiky Serapis-Fayence
 • 1912 založení 2. vídeňského ateliéru na Höritzergasse 6
 • 1914 spolupráce W. Russe s předním vídeňským architektem Ernstem Lichtblauem (1883 – 1963) na keramické fasádě domu dr. S. Hofmanna v ulici Wattmanngasse 29, fasáda získala 1. cenou města Vídně
 • 1914 W. Russ narukoval na srbskou frontu, návrat jako invalida, následuje léčba až do roku 1917
 • 1920 návrat i s rodinou do rodného Krásna
 • květen 1921 založení dílny na výrobu umělecké keramiky; přetrvává spolupráce s vídeňskými keramickými dílnami Werkstätten Karau a Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellsachaft
 • 1921 - 1928 období tvorby zalamované fajánce ve stylu art deco
 • 1924, 1925, 1929 odhalení pomníků padlých v 1. světové válce z ateliéru W. Russe: Stříbro, Horní Lomany a Čistá, Žlutice
 • 1927 vídeňská firma Wienerberger Ziegelfabriks – und Baugesellsachaft prezentuje Russovy práce na výstavě Německé keramické společnosti (Deutsche Keramische Gesellschaft) v Berlíně a na výstavě rakouského uměleckého průmyslu v Essenu
 • 1928 počínající převaha náboženských témat
 • 1928 – 1930 vznikají plastiky pro modlitební místo na Kreuzbergu
 • prosinec 1930 prodejní výstava keramik z Russova ateliéru v Krasoumné jednotě v Praze
 • 1931 W. Russ se stěhuje po vyhoření domu čp. 67 do domu čp. 135 v Lange Gasse, kde si zřizuje nový ateliér
 • 1932 sochař realizuje Goethovy pomniky pro Loket (pískovec) a pro Mariánské Lázně (bronz), vzniká model kachlových kamen v podobě Johanna Coudenhove-Kalergiho pro zámek v Poběžovicích
 • 1933 návrh krásenské rozhledny
 • 1934 vysvěcen Russův betonový krucifix na Kühbühlu
 • 1935 realizace náhrobku dr. Antona Gnirse v Chomutově
 • 1936 - 1937 Immaculata pro prostranství poutního kostela Navštívení P. Marie v Křešicích u Litoměřic
 • 1937 účast na Sudetoněmecké umělecké výstavě v Liberci a Karlových Varech (keramický reliéf sv. František a sv. Kryštof)
 • 1938 účast na župní výstavě Výtvarné umění Chebska (keramické reliéfy)
 • 1941-1944 práce na proslulých chebských etnografických kamnech pro Národopisné muzeum v Chebu
 • 19. březen 1946 odsun krásenských obyvatel včetně Williho Russe a celé jeho rodiny; nový domov v Irmelshausenu
 • 1948 úmrtí manželky Anny Russové
 • 1955 přestěhování do Kleinbarsdorfu; v té době oceněn Nordgau-Plakette
 • 1960 účast na výstavě umělců ve Schweinfurtu (Pierot, Krucifix, Dikobraz)
 • 1963 přestěhování do Merkershausenu a zřízení nové muflové pece
 • 1972 účast na výstavě franských umělců v Nürnbergu (Ave Maria - mariánský reliéf)
 • 27. červenec 1974 W. Russ umírá ve věku 86 let v Merkershausenu
-
-
 
Johann B. Neumann
Karl Huss
Vinzenz Prökl
Georg Schmid
Willi Russ
Rudolf Serkin
Augustin Nosek