CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK V MILÍKOVĚ  
 
-
-
V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18. Statek byl dán do správy Muzea Cheb, které zde veřejnosti zpřístupnilo expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření.
-
Od 1. května 2009 je hrázděný statek chebského typu v Milíkově otevřen pro turistickou veřejnost v omezeném provozním režimu. Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí a náčiní i drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky - jak tomu bylo do roku 1945, dále jsou zachyceny charakteristické změny dané vysídlením původních obyvatel, období kdy byl statek obydlen tzv. "na dožití", až po léta, kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.
-
Muzeum Cheb zajistí prohlídky pro předem ohlášené skupiny nad 20 osob.
Prohlídky je nutné objednat na: tel. 739 322 499 (sekretariát muzea)
e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz.
Objednávku je třeba učinit nejméně 5 pracovních dnů předem.
Děkujeme za pochopení.
-
Für angemeldete Gruppen ab 20 Personen kann eine
Führung veranstaltet werden, diese ist jedoch mindestens 5 Arbeitstage im
Voraus zu reservieren, u. zw. telefonisch (Muzeum Cheb, Sekretariat
,
Tel.-Nr. +420 739 322 499) oder per E-Mail (sekretariat@muzeumcheb.cz).
Danke für Ihr Verständnis.
-
-
Muzeum Cheb připravuje v současné době koncepci využití statku Milíkov jako muzea v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a aktivním doprovodným programem. Zároveň se snaží zajistit finanční zdroje pro potřebnou rekonstrukci. Od května 2009 je statek otevřen dočasně v omezeném provozním režimu. Své první návštěvníky si začíná hledat mezi turisty, cykloturisty, milovníky historie a regionální vlastivědy. Významným cílem, ke kterému chce muzeum směřovat svoje aktivity, by měla být především integrace rodícího se muzea v přírodě do života obce jako takové. Prvním krokem k tomu je i navázání dobrých partnerských vztahů s vedením obce a s nejbližšími sousedy, jako například se Základní školou v Dolním Žandově.
-
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články