CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK V MILÍKOVĚ  
 
-
-
V roce 2008 zakoupil Karlovarský kraj v obci Milíkov chebský hrázděný statek čp. 18. Statek byl dán do správy Muzea Cheb, které zde veřejnosti zpřístupnilo expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření.
-
V roce 2009 zpřístupnilo Muzeum Cheb zrekonstruovaný hrázděný statek chebského typu v Milíkově u Chebu pro turistickou veřejnost. Návštěvníkům se zde představí postupně utvářený celek selského interiérového vybavení, domácího, řemeslnického či zemědělského nářadí i náčiní a také drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu od 2. poloviny 19. století až po současnost. Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky. Dále jsou zde zachyceny i charakteristické změny dané vysídlením původních obyvatel počínaje obdobím kdy byl statek obydlen tzv. "na dožití" a konče léty kdy je využíván jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.
-
CHEBSKÝ HRÁZDĚNÝ STATEK V MILÍKOVĚ JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE UZAVŘEN!
Uzavírka objektu je plánována v rozmezí let 2017 - 2021. Upřesňující informace můžeme poskytnout telefonicky či prostřednictvím emailové pošty. Děkujeme za pochopení.
-
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ ...
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) realizuje Muzeum Cheb projekt, jehož cílem je rekonstrukce chebského statku v obci Milíkov čp. 18 a následné vybudování stálé muzejní expozice za účelem zvýšení výchovně vzdělávacího potenciálu objektu s přihlédnutím k jeho památkové hodnotě a podpoře turistického ruchu v dané lokalitě.
-
Oprava kolny na statku v Milíkově
Obnova kulturní památky - venkovská usedlost, rejstř. č. USKP 101532.
Muzeum Cheb za finanční podpory Ministerstva kultury a Karlovarského kraje provedlo stavební úpravy na statku v Milíkově. Jednalo se o rekonstrukci kolny, která proběhla ve dvou etapách v letech 2015 - 2016.
-
-
Muzeum Cheb realizuje koncepci využití statku Milíkov jako muzea v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a aktivním doprovodným programem. Zároveň se snaží zajistit i nutné finanční zdroje pro rekonstrukci. V květnu 2009 byl statek otevřen dočasně v omezeném provozním režimu. Své první návštěvníky si našel mezi turisty, cykloturisty, milovníky historie a regionální vlastivědy. Významným cílem, ke kterému chce muzeum směřovat svoje aktivity, by měla být především integrace rodícího se muzea v přírodě do života obce jako takové. Prvním krokem k tomu je i navázání dobrých partnerských vztahů s vedením obce a s nejbližšími sousedy, jako například se Základní školou v Dolním Žandově.
-
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články