VÝSTAVY V MUZEU CHEB 2015 - 2016  
 
-
Na jedné vlně - Libor Michalák a Milan Bauer ...
15. ledna - 27. března 2016
Grafik Milan Bauer zaujal veřejnost svým osobitým stylem, který se po formální stránce vyznačuje detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. Libor Michalák se 38 let věnuje knižní vazbě a své práce vystavoval na třiceti výstavách v ČR a na jedné v Itálii. Do svých knižních objektů vkládá osobitý humor, vycházející nejen z provedení vazby, ale i z využití slovních hříček.
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
od 17. prosince 2015
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
V expozici muzea je nově umístěn haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
MIMOŘÁDNÁ ZÁPŮJČKA ZE SBÍRKY MUZEA CHEB [pdf] ... 6. listopadu 2015 - 22. května 2016
Muzeum Cheb se podílí zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt je zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna bude na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb - rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou jeho koně.
-
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
-
Chebská kamna Williho Russe ...
virtuální výstava
Počátkem 80. let získalo Chebské muzeum do svých sbírek rozsáhlý soubor keramiky z dílny krásenského rodáka, keramika a sochaře Williho Russe. S tímto souborem se do Chebu vrátila také jeho vyhlášená "Chebská kamna". Jde o monumentální těleso, na kterém autor ztvárnil v 16-ti reliéfech lidové zvyky a obyčeje svého kraje. Výstava představuje tato kamna v detailním zobrazení...
-
Valdštejnské slavnostní hry v Chebu ...
virtuální výstava
Virtuální výstava dobových fotografií ze slavnostních Valdštejnských her v Chebu, které probíhaly v letech 1908, 1909, 1911, 1934, 1938 a 1939. Jedná se o první z řady internetových výstav, které pro návštěvníky našich stránek připravujeme. Kurátorem výstavy a autorem doprovodných textů je Mgr. Alena Koudelková z Muzea Cheb. Většina fotografií pochází (není-li uvedeno jinak) z dokumentačních fondů Muzea Cheb...
-
OHLÉDNUTÍ
-
Obrazy Chebu (muzeum Cheb + GAVU Cheb) ...
8. října 2015 - 3. ledna 2016
Výstava mapovala architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od 15. do 2. pol. 20. stol. Cílem společného projektu MCH a GAVU bylo vedle výstavy, která probíhala současně v obou institucích, také vydání stejnojmenné publikace. Muzejní část představila více než 50 exponátů. Vedle grafik a olejomaleb i 150 let starý městský model nebo rukopisný plán města Chebu z období napoleonských válek...
-
150 a 135 let sociální demokracie v Německu a českých zemích [pdf] ... 3. - 30. září 2015
Výstavní projekt mapoval historii sociální demokracie v Německu a v českých zemích. Vznikl u příležitosti 150. výročí založení Sociálnědemokratické strany Německa a 135. výročí České strany sociálně demokratické. Pokusil se zachytit paralelní dějiny sociální demokracie ve střední Evropě a ilustruvat prosazování sociálnědemokratických hodnot - svobody, spravedlnosti a solidarity - v kontextu vývoje Evropy 19. a 20. století.
-
VÝSTAVA HRAČEK ZE SBÍRKY ALENY PLESLOVÉ ...
25. června - 27. září 2015
Výstava panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, vozítek, autíček a mnoha dalších hraček představila část sbírky paní Aleny Pleslové, která svou kolekci buduje již přes čtvrt století. Jsou v ní zastoupeny jak běžné, tak i sběratelsky vzácné hračky pro holky a kluky od konce 19. století do 2. poloviny 20. století...
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě byly zastoupeny jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články