VÝSTAVY V MUZEU CHEB 2015 - 2017  
 
-
VÝSTAVA: NON PLUS ULTRA ...
6. října - 31. prosince 2017
Kočovné zábavní podniky v Chebu 1800-1850
Výstava představí zajímavou kolekci tištěných poutačů kočovných zábavních podniků z 1. poloviny 19. století. Do dnešních dnů se jich zachovalo pouze nepatrné množství, z nichž některé obsahují "senzační výkřik", kterým byl inspirován název výstavy. Její jádro tvoří kolekce poutačů uložených ve Státním okresním archivu Cheb. Výstava je součástí společného výstavního projektu Muzea Cheb a GAVU Cheb.
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
oznámení Muzea Cheb
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
Expozici muzea doplnil haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury a Města Chebu vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE MUZEA CHEB V NĚMECKU [pdf] ...
oznámení Muzea Cheb
Muzeum Cheb se podílelo zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt byl zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna byl na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb - rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou jeho koně.
-
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
-
Chebská kamna Williho Russe ...
virtuální výstava
Počátkem 80. let získalo Chebské muzeum do svých sbírek rozsáhlý soubor keramiky z dílny krásenského rodáka, keramika a sochaře Williho Russe. S tímto souborem se do Chebu vrátila také jeho vyhlášená "Chebská kamna". Jde o monumentální těleso, na kterém autor ztvárnil v 16-ti reliéfech lidové zvyky a obyčeje svého kraje. Výstava představuje tato kamna v detailním zobrazení...
-
Valdštejnské slavnostní hry v Chebu ...
virtuální výstava
Virtuální výstava dobových fotografií ze slavnostních Valdštejnských her v Chebu, které probíhaly v letech 1908, 1909, 1911, 1934, 1938 a 1939. Jedná se o první z řady internetových výstav, které pro návštěvníky našich stránek připravujeme. Kurátorem výstavy a autorem doprovodných textů je Mgr. Alena Koudelková z Muzea Cheb. Většina fotografií pochází (není-li uvedeno jinak) z dokumentačních fondů Muzea Cheb...
-
OHLÉDNUTÍ
-
Váhy a měřidla ze sbírky Jana Mynáře ... 16. června - 17. září 2017
Výstava pochází ze soukromé sbírky vah a měřidel strojního inženýra pana Jana Mynáře z Brna. Základem jeho sbírky je kovářsky vyvedená váha nalezená v Bílých Karpatech. Od té doby uplynulo přibližně čtyřicet pět let a nyní Jan Mynář vlastní zhruba 300 kusů vah nejrůznějších typů. Nespecializuje na konkrétní druh jako jsou například kuchyňské váhy, pro něj jsou důležité spíše systémy a především pak jejich speciální určení.
-
Krása času - hodiny ze sbírek Muzea Cheb ... 8. dubna - 4. června 2017
Na závěr roku 2016 a jaro roku 2017 připravilo Muzeum Cheb výstavu: "Krása času", na které návštěvníkům představilo ty nejcennější a nejlépe zachované hodiny z muzejní sbírky. Nejstarší z nich pocházejí již z 2. poloviny 18. století. Na výstavě byly zastoupeny zejména hodiny sloupkové v řadě variant, většinou empírové nebo klasicistní. Kromě exponátů byly pro návštěvníky připraveny také bohaté doprovodné texty.
-
Výstava:  Tajemný svět lišejníků ...
19. srpna - 30. října 2016
Výstava představila pomocí makrofotografií, keramických modelů a dalších předmětů svět lišejníků, v přírodě hojných leč pro mnohé záhadných organismů, které bývají kvůlí svým nepatrným rozměrům často přehlíženy. Lišejníky ovšem hrají v koloběhu přírody nezastupitelnou roli. Napomáhají zvětrávání hornin, působí i při rozkladu organického materiálu a v polárních oblastech slouží jako potrava některým živočišným druhům.
-
Výstava:  Hurá do školy ...
8. dubna - 7. srpna 2016
Zahájení školní docházky je v životě dítěte mezníkem, na který bude vzpomínat celý život. Jistě si přitom vybaví svou školní aktovku či slabikář na své první školní fotografii. Výstava "Hurá do školy!" vrátila návštěvníky do historie školství a ukázala, čím děti psaly, v jakých lavicích seděly, z jakých učebnic se učily. Součástí výstavy byl i školní nábytek, stejně jako aktovky, písanky, psací potřeby a mnohé další výukové artefakty.
-
Karel IV. a Nové Čechy (Lucemburský rok 2016) ...
29. dubna - 12. června 2016
Národní památkový ústav připomíná v rámci projektu "Po stopách šlechtických rodů" nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody. V roce 2016 je pozornost věnována Lucemburkům, neboť si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Územní odborné pracoviště v Lokti připravilo k této příležitosti panelovou výstavu (12 panelů), která byla instalována v expozičních prostorách Muzea Cheb.
-
Na jedné vlně - Libor Michalák a Milan Bauer ...
15. ledna - 27. března 2016
Grafik Milan Bauer zaujal veřejnost svým osobitým stylem, který se po formální stránce vyznačuje detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. Libor Michalák se 38 let věnuje knižní vazbě a své práce vystavoval na třiceti výstavách v ČR a na jedné v Itálii. Do svých knižních objektů vkládá osobitý humor, vycházející nejen z provedení vazby, ale i z využití slovních hříček.
-
Obrazy Chebu (muzeum Cheb + GAVU Cheb) ...
8. října 2015 - 3. ledna 2016
Výstava mapovala architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od 15. do 2. pol. 20. stol. Cílem společného projektu MCH a GAVU bylo vedle výstavy, která probíhala současně v obou institucích, také vydání stejnojmenné publikace. Muzejní část představila více než 50 exponátů. Vedle grafik a olejomaleb i 150 let starý městský model nebo rukopisný plán města Chebu z období napoleonských válek...
-
150 a 135 let sociální demokracie v Německu a českých zemích [pdf] ... 3. - 30. září 2015
Výstavní projekt mapoval historii sociální demokracie v Německu a v českých zemích. Vznikl u příležitosti 150. výročí založení Sociálnědemokratické strany Německa a 135. výročí České strany sociálně demokratické. Pokusil se zachytit paralelní dějiny sociální demokracie ve střední Evropě a ilustruvat prosazování sociálnědemokratických hodnot - svobody, spravedlnosti a solidarity - v kontextu vývoje Evropy 19. a 20. století.
-
VÝSTAVA HRAČEK ZE SBÍRKY ALENY PLESLOVÉ ...
25. června - 27. září 2015
Výstava panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, vozítek, autíček a mnoha dalších hraček představila část sbírky paní Aleny Pleslové, která svou kolekci buduje již přes čtvrt století. Jsou v ní zastoupeny jak běžné, tak i sběratelsky vzácné hračky pro holky a kluky od konce 19. století do 2. poloviny 20. století...
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě byly zastoupeny jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články