MUZEUM CHEB
 
-
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
-
-
Na sobotu 7. září 2013 připravilo Muzeum Cheb p. o. Karlovarského kraje Den otevřených dveří v Centrálním depozitáři, Baltazara Neumanna 523/1 Cheb. Tato ojedinělá akce proběhla v odpoledních hodinách od 13.00 do 17.00 hodin, kdy byly pro veřejnost zpřístupněny prostory, kde jsou uloženy muzejní sbírky. Pracovníci odborného oddělení nechali návštěvníky nahlédnout pod pokličku muzejní práce, pohovořili o způsobu uložení sbírek např. nábytku, loutek, obrazů, textilií, hospodářského nářadí aj., či předvedli ukázky restaurování. Akce byla zdarma.
-
V neděli 15. září 2013 od 10.00 do 16.00 hodin byla v rámci Dnů evropského kulturního dědictví zdarma přístupná prohlídka na statku v Milíkově, kde mohli návštěvníci obdivovat ukázku tradiční chebské architektury a lidové kultury.
-
Bližší informace o průběhu akce můžete získat v sekretariátu Muzea Cheb
tel.: +420 739322499, email: sekretariat@muzeumcheb.cz
-
-
© Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje