PŘEDNÁŠKY V MUZEU CHEB 2016  
 
-
Lucemburský rok
cyklus přednášek pořádaných Národním památkovým ústavem
-
Česká Falc a hrady Nových Čech [pdf] ...
5. května 2016
Přednášející: Tomáš Karel – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Přednáška představí historický vývoj několika českých držav v Horní Falci cílevědomě zformovaných Karlem IV. jako součást České koruny. Zaměří se i na české stopy v této německé krajině, která tou dobou prošla výrazným rozvojem, jenž se dotkl také zdejších hradů, měst i kostelů.
-
Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské [pdf] ...
12. května 2016
Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman – PhDr. Jaroslav Fiala
Přednáška seznámí se širokou sítí dálkových obchodních tras spojující České království s ostatními zeměmi a regiony Svaté říše římské. Zaměří se na nejvýznamnější cesty vedoucí z Prahy do Norimberku, upozorní také na jejich ekonomický význam a ukáže pozůstatky starých cest jako nedílnou součást dnešního obrazu krajiny.
-
Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku
6. října 2016
Přednášející: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Přednáška představí vývoj českých držav mimo hranice českého státu s regionálním zaměřením na prostor Bavorska, Vogtlandu a Saska. Budou zmíněny jejich různé právní vazby k České koruně a českému králi, systém jejich vnitřní správy a především jejich osudy zejména v době lucemburské.
-
Hrad Lauf a jeho heraldická výzdoba
20. října 2016
Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman
Přednáška představí hrad Lauf nedaleko Norimberku, jejž nechal vystavět Karel IV., a výzdobu zdejšího erbovního sálu, považovanou za nejvzácnější galerii české a moravské heraldiky. Zaměří se rovněž i na významné šlechtice ze severozápadních Čech, kteří jsou zde svým erbem zastoupeni.
-
Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska
3. listopadu 2016
Přednášející: doc. Richard Němec, Ph.D. – Mgr. Lubomír Zeman
Přednáška seznámí se snahou Karla IV. o spojení Českého království s velkými říšskými městy v Porýní a především pak s Lucemburskem, coby rodovou državou. Představí hmotné pozůstatky přítomnosti českého krále na této trase, a to jak rezidenční sídla a objekty občasného pobytu, tak i dochovaná umělecká díla.
-
Přednášky probíhají vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb.
-
OHLÉDNUTÍ
-
Ještěrky, hadi a želvy České republiky [pdf] ...
24. března 2016
Přednášející: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Čím jsou populace našich ještěrek, hadů a želv unikátní v rámci středoevropské plazí fauny? Ukážeme si nejaktuálnější mapy jejich rozšíření a shrneme nejnovější poznatky z jejich biologie. Neopomeneme ani našeho nejdelšího hada – užovku stromovou.
-
Za orchidejemi, listonosy a kolibříky do Kolumbie a Venezuely [pdf] ...
3. března 2016
Přednášející: Mgr. Pavla Tájková a Mgr. Přemysl Tájek
Navštívíme vysokohorské páramo, horské mlžné lesy, ale i památky dávno zaniklých civilizací. Poznáme také noční obyvatele tropických oblastí, mezi nimi bájné upíry. Na závěr se vypravíme na nejvyšší vodopád světa Salto Ángel ve Venezule.
-
Za přírodou a lidmi na sever Etiopie [pdf] ...
4. února 2016
Přednášející: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Etiopské císařství, známé též jako Habeš, je jediná země kontinentu, která si udržela samostatnost během koloniální nadvlády. Přednášející nás zavede do přírody vysokých hor, domova mnoha rostlin a živočichů, kde se ale také zachovaly křesťanské tradice.
-
Reúnion – země kontrastů [pdf] ...
21. ledna 2016
Přednášející: Mgr. Michael Fokt
Prolétneme se nad ostrovem helikoptérou a sneseme se z vrcholků hor na padákovém kluzáku. Pohlédneme z oka do oka chameleonům či denním gekonům rodu Phelsuma. Uvidíme reportáže ze záchranných stanic a uslyšíme postřehy z místního života.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články