PŘEDNÁŠKY V MUZEU CHEB  
 
-
Geneze chebských kostelů [pdf] ... 20. listopadu 2014
Přednášející: PhDr. Pavel Šebesta
Víte, že na Chebském hradě byl nalezen možná nejstarší kamenný kostel v Čechách a že do konce 13. století bylo ve městě již deset kostelů? Víte, které řády a náboženské společnosti zde působily? O vzniku a zániku kostelů v Chebu v průběhu minulých staletí přednášel ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 17.00 hodin ve Valdštejnské obrazárně muzea Cheb archeolog PhDr. Pavel Šebesta.
-
Od adventu do tří králů [pdf] ... 12. listopadu 2014
Město Cheb ve spolupráci s Muzeum Cheb připravilo přátelské posezení a povídání o adventních a vánočních tradicích v minulosti a dnes. Prošli jsme se kalendářem, dále pohovoříli o významných svátečních dnech, lidových zvycích a pranostikách. Nechyběla ani ochutnávka vánočních pokrmů. Setkání se uskutečnilo v prostorech Turistického informačního centra města Chebu od 17.00 hodin.
-
Gobi – nejen o koni Převalského...
3. dubna 2014
Přednášející: RNDr. Evžen Kůs
Cestopisná přednáška RNDr. Evžena Kůse.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-

Komponovaný večer: "Závisti navzdory ?"...

25. února 2014
380 let od zavraždění Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna
U příležitosti oslav výročí zavrždění Albrechta z Valdštejna v Chebu připravuje muzeum komponovaný večer s přednáškou PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. a s vystoupením skupiny historického šermu RECTUS. Součástí večera bude také znovuotevření části expozice věnované Albrechtovi z Valdštejna...
-
Život mlžných lesů And...
20. února 2014
Přednášející: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Cestopisná přednáška RNDr. Jiřího Moravce, CSc.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
ELIÁŠ DOLLHOPF - BAROKNÍ MALÍŘ ZÁPADNÍCH ČECH...
6. února 2014
Přednáška Mgr. Zbyňka Černého, Valdštejnská obrazárna, 17.00 hod.
U příležitosti vydání unikátní monografie o Eliáši Dollhopfovi představil autor publikace život a dílo nejvýznamnějšího regionálního malíře doby pozdního baroka. Eliáš Dollhopf (1703 - 1773), freskař, malíř oltářních obrazů, portrétista a štafíř, se po více jak čtyři desetiletí svého plodného života podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a svatyň západních Čech...
-
Fidži – země přátelských kanibalů...
23. ledna 2014
Přednášející: Mgr. Michael Fokt.
Cestopisná přednáška fotografa a publicisty Mgr. Michaela Fokta.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
Afrika pohledem zoologa...
9. ledna 2014
Přednášející: Mgr. Jan Matějů, Ph.D.
Cestopisná přednáška přírodovědce Mgr. Jana Matějů, Ph.D.
Začátek přednášky: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články