OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MUZEA ROKU 2015 - 2016  
 
-
Obojživelníci Chebska – pískovna Obilná [pdf] ...
24. dubna 2016
Sraz v 11:35 na železniční zastávce Nebanice.
Exkurze zaměřená na poznávání obojživelníků. Ukázka snůšek a obojživelníků v jejich přirozeném životním prostředí. Za dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.
-
Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu [pdf] ...
16. dubna 2016
Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Navštívili jsme bobřích hráze a hrady na Lesním potoce. Následující zastávkou pak byla tvrz Pomezná, kde nás čekalo určování časně jarních druhů rostlin.
-
Kruh přátel hudby - Trio Martinů [pdf] ...
12. dubna 2016
Trio Martinů vzniklo na Pražské konzervatoři v r. 1990. Již od počátku svého působení dosahovalo celé řady úspěchů a získávalo významná ocenění. Vystupovalo v hudebních centrech České republiky i v zahraničí a účastnilo se řady prestižních festivalů. V roce 2014 vydalo nové CD s Trojkoncertem C dur L. van Beethovena, které natočilo živě na vánočním koncertě v Praze se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.
-
Noc s Andersenem 2016 ...
1. dubna 2016
Muzeum Cheb se v noci z 1. na 2. dubna 2016 opět připojilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození pohádkáře H. Ch. Andersena. Pro děti byl v chebském muzeu kromě romantického přespání připraven doprovodný program, v jehož rámci si připomněly výročí narození Karla IV. Akce byla určena pro děti do 12 let.
-
Na jedné vlně - Libor Michalák a Milan Bauer ...
15. ledna - 27. března 2016
Grafik Milan Bauer zaujal veřejnost svým osobitým stylem, který se po formální stránce vyznačuje detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. Libor Michalák se 38 let věnuje knižní vazbě a své práce vystavoval na třiceti výstavách v ČR a na jedné v Itálii. Do svých knižních objektů vkládá osobitý humor, vycházející nejen z provedení vazby, ale i z využití slovních hříček.
-
Ještěrky, hadi a želvy České republiky [pdf] ...
24. března 2016
Přednášející: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Čím jsou populace našich ještěrek, hadů a želv unikátní v rámci středoevropské plazí fauny? Ukážeme si nejaktuálnější mapy jejich rozšíření a shrneme nejnovější poznatky z jejich biologie. Neopomeneme ani našeho nejdelšího hada – užovku stromovou.
-
Kruh přátel hudby - RADIM VOJÍŘ A PŘÁTELÉ [pdf] ...
23. března 2016
Stalo se už tradicí, že Radim Vojíř vystupuje v Chebu v rámci KPH jednou za dva roky. Vždy si přiveze zajímavé hosty ať od nás nebo ze sousedního Německa. Narodil se v roce 1976 v Chebu. Od dětství se aktivně zapojoval do hudebního dění ve městě jako člen dechového orchestru mladých. Největšího dosavadního úspěchu dosáhl na klavírní soutěži Pražského Jara a Chopinově mezinárodní klavírní soutěži.
-
Velikonoční jarmark v muzeu 2016 ...
19. března 2016
Na sobotu 19. března připravilo Muzeum Cheb již 17. Velikonoční jarmark. V prostorách vyzdobené muzejní expozice čekalo na návštěvníky více než 40 zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Všichni návštěvníci se tak mohli potěšit řadou řemeslných ukázek, které si někteří také sami vyzkoušeli. Připraven byl i doprovodný program, výtvarné dílny pro děti a divadelní představení.
-
Výtvarná dílna v Muzeu Cheb - jarní tábor [pdf] ... 7. - 11. března 2016
Jednalo se opět o muzejní tábor, který se konal v době jarních prázdnin. Pro děti byl připraven bohatý celodenní program plný tvořivosti, poučení a zábavy. Naladili jsme se na stejnou vlnu a stali se z nás knihaři, knihvazači a knihovníci. Tento typ tábora jistě přivítali zaměstnaní rodiče, kteří se nemohli o jarních prázdninách svým dětem zcela věnovat. Tábor byl určen především pro děti z 1. stupně ZŠ.
-
Za orchidejemi, listonosy a kolibříky do Kolumbie a Venezuely [pdf] ...
3. března 2016
Přednášející: Mgr. Pavla Tájková a Mgr. Přemysl Tájek
Navštívili jsme vysokohorské páramo, horské mlžné lesy, ale i památky dávno zaniklých civilizací. Poznali noční obyvatele tropických oblastí, mezi nimi bájné upíry. Na závěr jsme se vypravili na nejvyšší vodopád světa Salto Ángel ve Venezule.
-
Kruh přátel hudby - Lucie Silkenová [pdf] ...
23. února 2016
23. února vystoupla v rámci koncertního cyklu Kruhu přátel hudby (pořádá KC Svoboda v prostorách Valdštejnské obrazárny Muzea Cheb) mladá sopranistka Lucie Silkenová, která se dnes řadí k předním a vyhledávaným českým operním pěvkyním. Úspěchy v mezinárodních soutěžích jí otevřely cestu na operní scény po celé České republice. Neméně úspěšně si vede i v oblasti koncertní.
-
Chebský Masopust 2016 ...
6. února 2016
Letos se již po dvanácté vydal na svoji cestu historickou částí Chebu pestrý masopustní průvod. A jaké bylo téma pro letošní masku? Vítány byly všechny, hlavně pak ty tradiční, masopustní. Tento rok patřil masopust především pohádkovým bytostem. Sraz účastníků průvodu proběhl před Západočeským divadlem. V budově chebského muzea pak zakončily průvod masopustní hody.
-
Za přírodou a lidmi na sever Etiopie [pdf] ...
4. února 2016
Přednášející: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Etiopské císařství, známé též jako Habeš, je jediná země kontinentu, která si udržela samostatnost během koloniální nadvlády. Přednášející nás zavedl do přírody vysokých hor, domova mnoha rostlin a živočichů, kde se ale také zachovaly křesťanské tradice.
-
Reúnion – země kontrastů [pdf] ...
21. ledna 2016
Přednášející: Mgr. Michael Fokt
Prolétli jsme se nad ostrovem helikoptérou a snesli se z vrcholků hor na padákovém kluzáku. Pohlédli jsme z oka do oka chameleonům a denním gekonům rodu Phelsuma. Viděli reportáže ze záchranných stanic a slyšeli postřehy z místního života.
-
Kruh přátel hudby - DOTEKY RENESANCE [pdf] ...
19. ledna 2016
Koncert "Renaissance touches" nazvaný podle soudobého díla komponovaného pro duo akordeon - loutna byl zaměřený na nejkrásnější vybrané sólové skladby od dob renesance. Dowlandovy skladby nebo Zamboniho sonáty patří k zajímavým loutnovým kusům a koncertní akordeonové provedení Scarlattiho sonát napovídá, že tato hudba promlouvá osobitým způsobem také k dnešnímu posluchači.
-
Obrazy Chebu (muzeum Cheb + GAVU Cheb) ...
8. října 2015 - 3. ledna 2016
Výstava mapovala architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od 15. do 2. pol. 20. stol. Cílem společného projektu MCH a GAVU bylo vedle výstavy, která probíhala současně v obou institucích, také vydání stejnojmenné publikace. Muzejní část představila více než 50 exponátů. Vedle grafik a olejomaleb i 150 let starý městský model nebo rukopisný plán města Chebu z období napoleonských válek...
-
Advent v Muzeu Cheb 2015 ... 28. listopadu 2015
Na poslední listopadovou sobotu připravilo Muzeum Cheb další tradiční předvánoční setkání. Zváni byli nejen ti, kteří se rádi nechávají okouzlit adventní atmosférou plnou vůně jehličí, vanilky a skořice, ale i všichni ti, kteří nechtěli podlehnout pouze maratónu předvánočního úklidu. Od 10.00 do 17.00 hod. probíhal v expozici muzea adventní trh s bohatým doprovodným programem určeným především pro malé návštěvníky.
-
Kruh přátel hudby - JAN OSTRÝ A HOSTÉ [pdf] ...
10. listopadu 2015
V rámci listopadového koncertu cyklu Kruh přátel hudby zazněly skladby významného českého skladatele a reformátora Jakuba Jana Ryby (1765-1815). Mezi skladbami autorů W. A. Mozarta, J. Haydna a J. Sluky to byl především jeho Kvartet C – dur. Letos si připomínáme 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí J. J. Ryby.
-
Kruh přátel hudby - Duo Teres [pdf] ...
20. října 2015
Duo Teres (slovenská houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš Honěk) vzniklo v roce 2007, kdy oba studovali komorní hru na JAMU v Brně pod vedením MgA. Miloše Vacka (primárius Janáčkova kvarteta). V repertoáru dua jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20. století a také díla soudobých českých i zahraničních autorů.
-
KRAJINOU FRANTIŠKOLÁZEŇSKA A NA HRAD SEEBERG [pdf] ...
17. října 2015
Sraz v 10:30 na autobusové zastávce Františkovy Lázně, Městské sady.
Součástí exkurze bude prohlídka největšího seskupení starých dubů v Karlovarském kraji v pestrém podzimním zbarvení, ukázka měření a dokumentace starých stromů.
-
Cesty za poznáním: Čechova stodola – Hvězdárna [facebook] ...
17. října 2015
Po delší odmlce jsme se vydali na další Cestu za poznáním. Tentokrát jsme zavítali do Čechovy stodoly v malebné vesničce Bukové. Přivítalo nás podzimní prostředí a teplo roztopené pece. Byli jsme nadšeni z vyprávění praotce Čecha i z tvořivé dílničky. Zopakovali jsme si české pověsti a doplnili si spoustu nových informací. V Neumětelích jsme navštívili hrob Šemíka. Nakonec nás čekala návštěva Hvězdárny v Rokycanech, kde jsme si vyslechli zajímavé povídání o hvězdách a hvězdářských dalekohledech.
-
POZNÁVÁNÍ HUB – ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
10. října 2015
Sraz v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
VÝSTAVA HUB V DOMOVĚ PRO SENIORY V CHEBU [pdf] ...
2. října 2015
Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu (Americká 52).
Výstava je přístupná pro veřejnost. Součástí bude i houbařská poradna Mykologického klubu Slavkovský les.
-
150 a 135 let sociální demokracie v Německu a českých zemích [pdf] ... 3. - 30. září 2015
Výstavní projekt mapoval historii sociální demokracie v Německu a v českých zemích. Vznikl u příležitosti 150. výročí založení Sociálnědemokratické strany Německa a 135. výročí České strany sociálně demokratické. Pokusil se zachytit paralelní dějiny sociální demokracie ve střední Evropě a ilustruvat prosazování sociálnědemokratických hodnot - svobody, spravedlnosti a solidarity - v kontextu vývoje Evropy 19. a 20. století.
-
VÝSTAVA HRAČEK ZE SBÍRKY ALENY PLESLOVÉ ...
25. června - 27. září 2015
Výstava panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, vozítek, autíček a mnoha dalších hraček představila část sbírky paní Aleny Pleslové, která svou kolekci buduje již přes čtvrt století. Jsou v ní zastoupeny jak běžné, tak i sběratelsky vzácné hračky pro holky a kluky od konce 19. století do 2. poloviny 20. století...
-
Knihobraní 2015 - minitrh regionální literatury ...
26. září 2015
Knihobraní letos navázalo na probíhající výstavu hraček. Sběratelka paní Alena Pleslová povídala o výstavě i o své sbírce. V rámci programu jsme přivítali také spisovatelku Kláru Smolíkovou, autorku knih pro děti, která ve svém workshopu přiblížila část naší historie. Hlavním hostem Knihobraní byl komisař Vrťapka, kterého dětem představil jeho autor, spisovatel a ilustrátor Petr Morkes.
-
Kruh přátel hudby - KUBELÍK KVARTET [pdf] ...
22. září 2015
Úvodním interpretem nadcházející sezóny koncertního cyklu Kruhu přátel hudby, každoročně pořádaným KC Svoboda v prostorách Valdštejnské obrazárny Muzea Cheb, byl soubor Kubelík kvartet, který vznikl v roce 2001. Soubor se věnuje především české tradiční hudbě (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček), ale nevyhýbá se ani tvorbě moderních českých autorů (P. Trojan, J. Gemrot).
-
Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku ... 14. - 18. září 2015
Téma letošní 47. konference „Archaeologia historica“ tvořil odraz sociální a kulturní identity v archeologických pramenech středověku. Důraz byl kladen především na identifikaci a interpretaci artefaktů, které mohly sloužit k vymezení sociálně a kulturně odlišných skupin a prostředí. Pozornost byla věnována také archeologickému studiu projevů sociální a kulturní reprezentace, interakcí a kontaktů. Pořadatel: Katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Muzeem Cheb...
-
Koncert pěveckých sborů [pdf] ...
13. září 2015
V neděli 13. září 2015 se uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb koncert pěveckého sboru GBU Saxonia Rheingold - Detroit z USA a ženského pěveckého sboru Špalíček Cheb pod vedením sbormistryně Evy Kůrkové za klavírního doprovodu Evy Klimtové. Srdečně zváni byli všichni milovníci sborového zpěvu. Začátek koncertu: 14.00 hodin, Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb.
-
Letní tábor - Hraní nás baví [facebook] ...
13. - 17. července, 3. - 7. srpna 2015
Ve dvou bězích tábora jsme poznávali hry, které děti hrály v minulosti. Cvrnkali jsme kuličky, stříleli z prstového praku, pouštěli vlaštovky a honili obruče. Nejvíce nás potrápila hra špaček. Během celého týdne jsme si také hráli s barvou. Odvážní mohli dokonce prožít strašidelnou noc v muzeu. Závěrečné vystoupení se tentokrát odehrálo v Centrálním depozitáři Muzea Cheb. Na chvíli se z nás stali průvodci a rodiče byli mile překvapeni našimi znalostmi o muzejních exponátech...
-
Letní tábor - Pouliční divadlo v rámci Letního bláznění [facebook] ...
20. - 24. července 2015
Divadlo je svět sám pro sebe, tajemný, záhadný a zároveň trochu nebezpečný, ale hlavně zábavný... A právě do tohoto světa jsme měli možnost nahlédnout v průběhu zvláštního běhu výtvarně - dramatického tábora. Během týdne jsme vyráběli divadelní kulisy a pod vedením odborných lektorů Martiny, Kačky a Ondry se z nás pomalu stávali herci, mimové, klauni a akrobaté. Nacvičili jsme divadelní představení Gulliverovy cesty, které pobavilo i dojalo početné obecenstvo na Krajince...
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ ...
25. července 2015
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
Květena "Zásoosí" aneb okolím Třebeně a Sorgenu ...
21. června 2015
Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.
Květena za hranicemi Národní přírodní rezervace Soos. Louky u Stodolského potoka, tůně v okolí bývalé obce Sorgen a zrašeliněné louky podél Lužního potoka.
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Chebské dvorky 2015 [lnk] ...
10. - 13. června 2015
Krajský festival uměleckých projektů, jehož je Muzeum Cheb partnerem, přináší také v roce 2015 výběr z aktuálního kulturního světa. Historické jádro města Chebu se znovu stává centrem setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí. Dvory, dvorky, zahrady, uličky a četná zákoutí našeho města ožívají letos již potřinácté divadelními představeními, filmovými projekcemi či koncerty.
-
Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence) ...
13. června 2015
Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je nejzakytkovanější českou řekou. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
DEN OTEVŘENÝCH SOND (archeologické naleziště) ...
12. června 2015
Městské sady, prohlídka s průvodcem každou půlhodinu od 13:00 do 15:00 hod.
Využijte tuto jedinečnou příležitost a přijďte nahlédnout do zákulisí archeologického výzkumu. Zároveň tak můžete poznat i něco z dějin pohřbívání v Chebu.
-
Za květenou Dyleňského krasu ...
30. května 2015
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Lesní květena drobných výchozů krystalických vápenců a lůmků po historické těžbě vápence, význačná stanoviště cévnatých rostlin na silikátovém podkladu v okolí...
-
Muzejní noc 2015 - Peníze, mergle, chechtáky ...
16. května 2015
Program Muzejní noci 2015 volně navázal na současně probíhající výstavu: Poklady Chebska. Převážně nevážně jsme nahlédli na platidla v různých historických epochách. Pro tento večer byl připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí byla mimo jiné komentovaná prohlídka výstavy, divadelní vystoupení, soutěže a tvořivé výtvarné dílny určené především pro naše malé návštěvníky.
-
Exkurze na Komorní hůrku, Stein a přehradu Skalka [pdf] ...
4. května 2015
Sraz v 13:25 na autobusové zastávce Komorní Dvůr.
Jarní druhy rostlin Komorní hůrky a její přírodovědná hodnota, jarní druhy v okolí Steinu, květena okrajů přehradní nádrže Skalka, jarní druhy lesnatých svahů nad Ohří.
-
Věra Kestřánková - klarinet, Lucie Valčová - klavír ...
3. května 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnil dne 3. května 2015 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb koncert Věry Kestřánkové, která se probojovala do 1. kola soutěže Pražské jaro v oboru klarinet, a to z 200 klarinetistů z celého světa. V Chebu byl koncert doplněn také o klavírní skladby v podání přední klavíristky nastupující generace Lucie Valčové. V programu koncertu zazněly skladby autorů: C. M. von Weber, C. Debussy, J. Brahms, B. Martinů...
-
Vítání ptačího zpěvu v Chebu [pdf] ...
1. května 2015
Sraz v 6:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Tradiční ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků a jejich určováním podle zpěvu. Trasa: kolem Ameriky do Františkových Lázní .
-
Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice [pdf] ...
25. dubna 2015
Sraz v 9:30 na aut. zast. Odrava, Potočiště, rozc. (cca 200 m od benz. na tzv. Ypsilonce).
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.
-
Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu [pdf] ...
19. dubna 2015
Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce, návštěva tvrze Pomezná a určování časně jarních druhů rostlin.
-
Kruh přátel hudby - ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO ...
14. dubna 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se 14. dubna 2015 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. Dnes studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. Jiří Hošek působí jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde vede obor hra na violoncello. V roce 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu...
-
Poklady – jak je vidí archeolog [pdf] ...
9. dubna 2015
V doprovodné přednášce k výstavě "Poklady Chebska" byly představeny hromadné nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem byl soustředěn především na nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u Lubů. V rámci přednášky byla také představena publikace "Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes". Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. Začátek v 17.30 hod.
-
Hoře nad hořečky ? ...
2. dubna 2015
Přednášející: RNDr.Jiří Brabec
V přednášce se seznámíme s českými a moravskými druhy hořečků. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, v čem selhávají různé životní strategie, které hořečkům v nedávné minulosti umožnily osídlit mnoho typů bezlesích stanovišť. Dozvíme se také, zda je nutné nad hořečky už jen hořekovat.
-
Velikonoční jarmark v Muzeu Cheb ...
28. března 2015
Na sobotu 28. 3. připravilo Muzeum Cheb již 16. Velikonoční jarmark. V prostorách muzejní expozice čekalo na naše návštěvníky bezmála čtyřicet zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Vedle přehlídky řemesel byl připraven také doprovodný program. Pro všechny malé návštěvníky jsme přichystali výtvarné dílny a nechyběla ani vystoupení dětských souborů či pohádková představení. Program doplnily ukázky tradičního velikonočního jídelníčku...
-
Noc s Andersenem 2015 ...
27. března 2015
Muzeum Cheb se 27. března 2015 opět připojilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé České republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Také letos byl pro účastníky kromě romantického přespání v muzeu připraven tématicky zaměřený doprovodný program a samozřejmě čtení na dobrou noc. Akce byla určena pro děti do 12 let. Jako každoročně byl o akci nebývalý zájem...
-
Tanzánie – ráj zvířat a země Masajů ...
26. března 2015
Přednášející: Kateřina Andrlová
Navštívíme především severní Tanzánii. Prohlédneme si národní parky Tarangire, Lake Manyara, Ngoro Ngoro a Serengeti. Přiblížíme si zvyky a způsob života tanzánských Masajů. A také se dozvíme, zda je výstup na Kilimanjaro i pro obyčejné smrtelníky. Podíváme se i na Zanzibar – idylický ostrov v Indickém oceánu.
-
Kruh přátel hudby - Petra Vondrová, Jaroslav Šaroun ...
17. března 2015
Mezzosopranistka Petra Vondrová se narodila v Kolíně. V r. 2012 absolvovala Pražskou konzervatoř a nyní pokračuje ve studiu na AMU v Praze. Je laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka a držitelkou Ceny Divadla J. K. Tyla, Ceny F. X. Šaldy, Ceny Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, Ceny Festivalu Mahler 2000 a Ceny bel canto zpěvu prof. Magdalény Hájossyové. Mezi její další úspěchy patří např. 2. cena v soutěži Pražský pěvec roku 2011...
-
ARCHEOLOGICKÁ DÍLNA V MUZEU - Jarní tábor [pdf] ... 2. - 6. března 2015
Také letos připravilo Muzeum Cheb pro děti školou povinné jarní výtvarnou dílnu. Jedná se o příměstský tábor, který se koná každoročně v době jarních prázdnin, vždy od 8:00 do 15:30 hodin. Pro děti jsme opět přichystali bohatý celodenní program plný tvořivosti, poučení a hlavně zábavy se zaměřením na velikonoční tradice. Tábor byl určen především pro děti 1. stupně základních škol.
-
Ohlédnutí za chebským masopustem ...
21. února 2015
Letos se již po jedenácté vydal na svoji cestu historickou částí Chebu pestrý masopustní průvod. Zváni k průvodu byli nejenom ctitelé a milovníci lidových zvyklostí či tradic, ale především všichni ti, kteří se chtěli rozloučit s uplynulou zimou veselým a dovádivým způsobem. Letošní masopust patřil mimo jiné strašidlům a strašidýlkům. Sraz všech účastníků průvodu proběhl jako každoročně ve 13.45 hodin u Západočeského divadla v Chebu. V budově chebského muzea pak zakončily průvod masopustní hody...
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě byly zastoupeny jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
Zakynthos – ostrov bájného vraku a želv ...
19. února 2015
Přednášející: RNDr. Daniel Abazid
O tom, že je řecký ostrov Zakynthos zajímavým cílem pro poznávací dovolenou nás pokusí přesvědčit povídání o ostrovních modrých jeskyních, pravoslavných kostelech a klášterech, či byzantském umění. Ale také o středomořské vegetaci a plážích, kde se rozmnožují mořské želvy karety.
-
Kruh přátel hudby - Miloslav Gajdoš [pdf] ... 17. února 2015
Miloslav Gajdoš vystudoval hru na kontrabas. Stal se laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě a držitelem ceny poroty v Mnichově. Mimo jiné uskutečnil pět koncertních cest do USA, hrál v Boulderu a Chicagu. Významná je jeho činnost pedagogická a uplatňuje se též skladatelsky. Vedle komorních a duchovních skladeb komponuje pro svůj nástroj. Mimo kontrabasu věnuje se Gajdoš také činnosti sbormistrovské...
-
Na skok za klokany aneb přírodou Austrálie ...
5. února 2015
Přednášející: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph. D.
Přednášející nás zavede do národních parků severní a východní Austrálie. Představíme si historii, současnost, přírodní podmínky a zejména unikátní faunu a flóru, která se zde vyvinula před mnoha milióny let a díky dlouhé izolaci přežila až do současnosti.
-
Patagonie – větrná země na konci světa ...
22. ledna 2015
Přednášející: Martin Mykiska
Procestujeme strhující patagonské scenérie zahrnující gigantické skalní věže, mohutné ledovce, malebná horská údolí, ale i pláně s vysokou oblohou a dalekými obzory. Zdejší divoká příroda je domovem lam guanak, pštrosů nandú, kondorů a dalších zajímavých zvířat. Najdeme tu také zkamenělý les či údolí, kde vzdorovali klimatu pravěcí lidé.
-
Kruh přátel hudby - Cantarina Clarinete ...
13. ledna 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se 13. ledna 2015 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete vzniklo v říjnu 2011 na půdě Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění na základě chuti čtyř studentek dát "něco zajímavého" dohromady. Repertoár kvarteta tvoří především klasické úpravy nejznámějších světových i českých skladeb barokního, klasicistního, romantického, populárního i jazzového charakteru...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články