OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MUZEA ROKU 2015  
 
-
Letní tábor - Hraní nás baví [facebook] ...
13. - 17. července, 3. - 7. srpna 2015
Ve dvou bězích tábora jsme poznávali hry, které děti hrály v minulosti. Cvrnkali jsme kuličky, stříleli z prstového praku, pouštěli vlaštovky a honili obruče. Nejvíce nás potrápila hra špaček. Během celého týdne jsme si také hráli s barvou. Odvážní mohli dokonce prožít strašidelnou noc v muzeu. Závěrečné vystoupení se tentokrát odehrálo v Centrálním depozitáři Muzea Cheb. Na chvíli se z nás stali průvodci a rodiče byli mile překvapeni našimi znalostmi o muzejních exponátech...
-
Letní tábor - Pouliční divadlo v rámci Letního bláznění [facebook] ...
20. - 24. července 2015
Divadlo je svět sám pro sebe, tajemný, záhadný a zároveň trochu nebezpečný, ale hlavně zábavný... A právě do tohoto světa jsme měli možnost nahlédnout v průběhu zvláštního běhu výtvarně - dramatického tábora. Během týdne jsme vyráběli divadelní kulisy a pod vedením odborných lektorů Martiny, Kačky a Ondry se z nás pomalu stávali herci, mimové, klauni a akrobaté. Nacvičili jsme divadelní představení Gulliverovy cesty, které pobavilo i dojalo početné obecenstvo na Krajince...
-
KVĚTENA RYBNÍKŮ A MOKŘADŮ V OKOLÍ LUŽNÉ ...
25. července 2015
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Fr. Lázně, Krapice, Lužná.
Typická i vzácná květena Luženských rybníků a jejich okolí, např. šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední, vzácné druhy bublinatek, ostřice a další.
-
Květena "Zásoosí" aneb okolím Třebeně a Sorgenu ...
21. června 2015
Sraz v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň.
Květena za hranicemi Národní přírodní rezervace Soos. Louky u Stodolského potoka, tůně v okolí bývalé obce Sorgen a zrašeliněné louky podél Lužního potoka.
-
POKLADY CHEBSKA / SCHÄTZE DES EGERLANDES ...
6. března - 14. června 2015
Muzeum Cheb ve spolupráci se Stiftlandmuseem Waldsassen a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Luby připravilo pro své návštěvníky výstavu o hromadných nálezech předmětů z oblasti historického Chebska. Tyto nálezy archeologové označují jako depoty, v obecné mluvě bychom je spíše nazvali poklady, odtud název výstavy. Nálezy pokladů probouzejí lidskou fantazii od samého počátku, proto máte na výstavě unikátní možnost spatřit nejnovější a méně známé nálezy...
-
Chebské dvorky 2015 [lnk] ...
10. - 13. června 2015
Krajský festival uměleckých projektů, jehož je Muzeum Cheb partnerem, přináší také v roce 2015 výběr z aktuálního kulturního světa. Historické jádro města Chebu se znovu stává centrem setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí. Dvory, dvorky, zahrady, uličky a četná zákoutí našeho města ožívají letos již potřinácté divadelními představeními, filmovými projekcemi či koncerty.
-
Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence) ...
13. června 2015
Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je nejzakytkovanější českou řekou. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
DEN OTEVŘENÝCH SOND (archeologické naleziště) ...
12. června 2015
Městské sady, prohlídka s průvodcem každou půlhodinu od 13:00 do 15:00 hod.
Využijte tuto jedinečnou příležitost a přijďte nahlédnout do zákulisí archeologického výzkumu. Zároveň tak můžete poznat i něco z dějin pohřbívání v Chebu.
-
Za květenou Dyleňského krasu ...
30. května 2015
Sraz v 10:20 na vlakové zastávce v Dolním Žandově.
Lesní květena drobných výchozů krystalických vápenců a lůmků po historické těžbě vápence, význačná stanoviště cévnatých rostlin na silikátovém podkladu v okolí...
-
Muzejní noc 2015 - Peníze, mergle, chechtáky ...
16. května 2015
Program Muzejní noci 2015 volně navázal na současně probíhající výstavu: Poklady Chebska. Převážně nevážně jsme nahlédli na platidla v různých historických epochách. Pro tento večer byl připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí byla mimo jiné komentovaná prohlídka výstavy, divadelní vystoupení, soutěže a tvořivé výtvarné dílny určené především pro naše malé návštěvníky.
-
Exkurze na Komorní hůrku, Stein a přehradu Skalka [pdf] ...
4. května 2015
Sraz v 13:25 na autobusové zastávce Komorní Dvůr.
Jarní druhy rostlin Komorní hůrky a její přírodovědná hodnota, jarní druhy v okolí Steinu, květena okrajů přehradní nádrže Skalka, jarní druhy lesnatých svahů nad Ohří.
-
Věra Kestřánková - klarinet, Lucie Valčová - klavír ...
3. května 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnil dne 3. května 2015 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb koncert Věry Kestřánkové, která se probojovala do 1. kola soutěže Pražské jaro v oboru klarinet, a to z 200 klarinetistů z celého světa. V Chebu byl koncert doplněn také o klavírní skladby v podání přední klavíristky nastupující generace Lucie Valčové. V programu koncertu zazněly skladby autorů: C. M. von Weber, C. Debussy, J. Brahms, B. Martinů...
-
Vítání ptačího zpěvu v Chebu [pdf] ...
1. května 2015
Sraz v 6:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Tradiční ornitologická vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáků a jejich určováním podle zpěvu. Trasa: kolem Ameriky do Františkových Lázní .
-
Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice [pdf] ...
25. dubna 2015
Sraz v 9:30 na aut. zast. Odrava, Potočiště, rozc. (cca 200 m od benz. na tzv. Ypsilonce).
Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.
-
Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu [pdf] ...
19. dubna 2015
Sraz v 10:40 v Pomezí nad Ohří na točně MHD č. 4 u bývalé roty, tj. u vlakové zastávky.
Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce, návštěva tvrze Pomezná a určování časně jarních druhů rostlin.
-
Kruh přátel hudby - ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO ...
14. dubna 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se 14. dubna 2015 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Dominika Hošková (nar. 1982) začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. Dnes studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. Jiří Hošek působí jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde vede obor hra na violoncello. V roce 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu...
-
Poklady – jak je vidí archeolog [pdf] ...
9. dubna 2015
V doprovodné přednášce k výstavě "Poklady Chebska" byly představeny hromadné nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem byl soustředěn především na nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u Lubů. V rámci přednášky byla také představena publikace "Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes". Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. Začátek v 17.30 hod.
-
Hoře nad hořečky ? ...
2. dubna 2015
Přednášející: RNDr.Jiří Brabec
V přednášce se seznámíme s českými a moravskými druhy hořečků. Pokusíme se najít odpovědi na otázky, v čem selhávají různé životní strategie, které hořečkům v nedávné minulosti umožnily osídlit mnoho typů bezlesích stanovišť. Dozvíme se také, zda je nutné nad hořečky už jen hořekovat.
-
Velikonoční jarmark v Muzeu Cheb ...
28. března 2015
Na sobotu 28. 3. připravilo Muzeum Cheb již 16. Velikonoční jarmark. V prostorách muzejní expozice čekalo na naše návštěvníky bezmála čtyřicet zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Vedle přehlídky řemesel byl připraven také doprovodný program. Pro všechny malé návštěvníky jsme přichystali výtvarné dílny a nechyběla ani vystoupení dětských souborů či pohádková představení. Program doplnily ukázky tradičního velikonočního jídelníčku...
-
Noc s Andersenem 2015 ...
27. března 2015
Muzeum Cheb se 27. března 2015 opět připojilo k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé České republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Také letos byl pro účastníky kromě romantického přespání v muzeu připraven tématicky zaměřený doprovodný program a samozřejmě čtení na dobrou noc. Akce byla určena pro děti do 12 let. Jako každoročně byl o akci nebývalý zájem...
-
Tanzánie – ráj zvířat a země Masajů ...
26. března 2015
Přednášející: Kateřina Andrlová
Navštívíme především severní Tanzánii. Prohlédneme si národní parky Tarangire, Lake Manyara, Ngoro Ngoro a Serengeti. Přiblížíme si zvyky a způsob života tanzánských Masajů. A také se dozvíme, zda je výstup na Kilimanjaro i pro obyčejné smrtelníky. Podíváme se i na Zanzibar – idylický ostrov v Indickém oceánu.
-
Kruh přátel hudby - Petra Vondrová, Jaroslav Šaroun ...
17. března 2015
Mezzosopranistka Petra Vondrová se narodila v Kolíně. V r. 2012 absolvovala Pražskou konzervatoř a nyní pokračuje ve studiu na AMU v Praze. Je laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka a držitelkou Ceny Divadla J. K. Tyla, Ceny F. X. Šaldy, Ceny Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, Ceny Festivalu Mahler 2000 a Ceny bel canto zpěvu prof. Magdalény Hájossyové. Mezi její další úspěchy patří např. 2. cena v soutěži Pražský pěvec roku 2011...
-
ARCHEOLOGICKÁ DÍLNA V MUZEU - Jarní tábor [pdf] ... 2. - 6. března 2015
Také letos připravilo Muzeum Cheb pro děti školou povinné jarní výtvarnou dílnu. Jedná se o příměstský tábor, který se koná každoročně v době jarních prázdnin, vždy od 8:00 do 15:30 hodin. Pro děti jsme opět přichystali bohatý celodenní program plný tvořivosti, poučení a hlavně zábavy se zaměřením na velikonoční tradice. Tábor byl určen především pro děti 1. stupně základních škol.
-
Ohlédnutí za chebským masopustem ...
21. února 2015
Letos se již po jedenácté vydal na svoji cestu historickou částí Chebu pestrý masopustní průvod. Zváni k průvodu byli nejenom ctitelé a milovníci lidových zvyklostí či tradic, ale především všichni ti, kteří se chtěli rozloučit s uplynulou zimou veselým a dovádivým způsobem. Letošní masopust patřil mimo jiné strašidlům a strašidýlkům. Sraz všech účastníků průvodu proběhl jako každoročně ve 13.45 hodin u Západočeského divadla v Chebu. V budově chebského muzea pak zakončily průvod masopustní hody...
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě byly zastoupeny jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
Zakynthos – ostrov bájného vraku a želv ...
19. února 2015
Přednášející: RNDr. Daniel Abazid
O tom, že je řecký ostrov Zakynthos zajímavým cílem pro poznávací dovolenou nás pokusí přesvědčit povídání o ostrovních modrých jeskyních, pravoslavných kostelech a klášterech, či byzantském umění. Ale také o středomořské vegetaci a plážích, kde se rozmnožují mořské želvy karety.
-
Kruh přátel hudby - Miloslav Gajdoš [pdf] ... 17. února 2015
Miloslav Gajdoš vystudoval hru na kontrabas. Stal se laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě a držitelem ceny poroty v Mnichově. Mimo jiné uskutečnil pět koncertních cest do USA, hrál v Boulderu a Chicagu. Významná je jeho činnost pedagogická a uplatňuje se též skladatelsky. Vedle komorních a duchovních skladeb komponuje pro svůj nástroj. Mimo kontrabasu věnuje se Gajdoš také činnosti sbormistrovské...
-
Na skok za klokany aneb přírodou Austrálie ...
5. února 2015
Přednášející: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph. D.
Přednášející nás zavede do národních parků severní a východní Austrálie. Představíme si historii, současnost, přírodní podmínky a zejména unikátní faunu a flóru, která se zde vyvinula před mnoha milióny let a díky dlouhé izolaci přežila až do současnosti.
-
Patagonie – větrná země na konci světa ...
22. ledna 2015
Přednášející: Martin Mykiska
Procestujeme strhující patagonské scenérie zahrnující gigantické skalní věže, mohutné ledovce, malebná horská údolí, ale i pláně s vysokou oblohou a dalekými obzory. Zdejší divoká příroda je domovem lam guanak, pštrosů nandú, kondorů a dalších zajímavých zvířat. Najdeme tu také zkamenělý les či údolí, kde vzdorovali klimatu pravěcí lidé.
-
Kruh přátel hudby - Cantarina Clarinete ...
13. ledna 2015
V rámci Kruhu přátel hudby se 13. ledna 2015 uskutečnil ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete vzniklo v říjnu 2011 na půdě Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění na základě chuti čtyř studentek dát "něco zajímavého" dohromady. Repertoár kvarteta tvoří především klasické úpravy nejznámějších světových i českých skladeb barokního, klasicistního, romantického, populárního i jazzového charakteru...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články