KRÁTKÉ ZPRÁVY A INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku ... 14. - 18. září 2015
Tématem letošní 47. konference „Archaeologia historica“ je odraz sociální a kulturní identity v archeologických pramenech středověku. Důraz bude kladen především na identifikaci a interpretaci artefaktů, které mohly sloužit k vymezení sociálně a kulturně odlišných skupin a prostředí. Pozornost bude věnována také archeologickému studiu projevů sociální a kulturní reprezentace, interakcí a kontaktů. Pořadatelem je Katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Muzeem Cheb...
-
Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2014 ...
únor 2015
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2014". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.
-
Adventní a vánoční recepty z Muzea Cheb ...
listopad 2014
V sobotu 29. listopadu 2014 proběhl v Muzeu Cheb další ročník Muzejního adventu. V průběhu svátečního dne jsme u nás přivítali velké i malé návštěvníky. Vedle bohatě vyzdobených expozičních prostor a doprovodného programu jsme nabídli zájemcům také osvědčené recepty na vánoční pečení. I vy si můžete vyzkoušet některé z nich. Jsou to recepty převážně z kuchyně našich babiček a prababiček. Ty nejstarší pocházejí ze soukromého sešitu receptů z období let 1914 - 1918...
-
Turistické využití levého břehu Ohře ...
2012 - 2014
Muzeum Cheb je jedním z partnerů projektu "Turistické využití levého břehu Ohře", financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu je nahradit zastaralou plochu na levém břehu Ohře novým sportovně - rekreačním areálem obsahujícím např. víceúčelové hřiště, piknikovou louku, plochy na streetball, pétanque nebo ruské kuželky. Po dokončení stavebních prací a následném převzetí stavby městem Cheb byl areál ve druhé polovině května roku 2013 zkolaudován. Dne 8. června 2013 pak došlo k slavnostnímu otevření nového sportoviště...
-
Ukončení turistické sezóny na statku v Milíkově ...
30. září 2014 - 1. května 2015
Turistická sezóna na hrázděném statku v Milíkově bude ukončena 30. září 2014. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohli milovníci lidové kultury a historie prohlédnout expozici milíkovského statku také v ostatní dny provozní sezóny (pouze skupiny 10-ti a více osob po předchozí telefonické domluvě). Statek bude opět přístupný veřejnosti od začátku května roku 2015. Bližší informace o samotném statku, vstupném i aktuální otevítrací době naleznete v sekci: STATEK MILÍKOV...
-
Rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše [pdf] ...
Muzeum Cheb je partnerem projektu
Protože se projekt rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše týká široké veřejnosti a mnozí se znovu a znovu doptávají, v jakém je stádiu, co se vlastně všechno připravuje a jak to je financované, rádi bychom tímto informovali o nejnovějším stavu projektu. Realizace prací je naplánována do několika etap, přičemž závěrečným termínem je 14. 12. 2015. Aktuální informace jsou průběžně k dispozici na www.mikulas.farnostcheb.cz...
-
Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2013 ...
únor 2014
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2013". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace.
-
Město Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem v Chebu a Muzeem Cheb dokončilo realizaci projektu Interaktivní encyklopedie města Chebu. Encyklopedie (v češtině, němčině a v angličtině) je od 1. května roku 2013 přístupná na Internetu a obsahuje např. informace o historii, výstavbě či majitelích význačných objektů ve městě. Nechybí zde ani srovnávací fotografie, řada archiválií a muzejních předmětů...
-
Do sekce "Dokumenty - Výroční zprávy" byla přidána "Výroční zpráva Muzea Cheb, za rok 2012". Výroční zpráva muzea Cheb přináší podrobný, systematicky členěný přehled o všech odborných, kulturních a společenských aktivitách této instituce v uplynulém roce. Současně přináší souhrný pohled na hospodářské výsledky a personální strukturu organizace. Výroční zpráva je uveřejněna ve formátu "pdf"...
-
Od 7. ledna do 28. února 2013 byla podobně jako v předešlých letech v zimním období expozice Muzea Cheb pro veřejnost uzavřena. Důvodem této uzávěrky byly nezbytné opravy a rekonstrukční zásahy v expozičních a výstavních prostorách muzea. Na tyto měsíce jsme však pro zájemce z řad veřejnosti připravili cyklus přednášek "Z Chebu křížem krážem" a současně zajistili také veškeré badatelské služby a provoz muzejní knihovny. Návštěvníci těchto stránek mohli v případě zájmu navštívit například naše: VIRTUÁLNÍ MUZEUM...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články