AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Výstava - řemeslo má zlaté dno ...
27. června - 2. listopadu 2014
Navzdory ztrátám v poválečných letech se ve sbírkových fondech Muzea Cheb dodnes nachází rozsáhlý soubor předmětů dokumentujících vývoj a úroveň řemeslné výroby na Chebsku a život příslušníků jednotlivých cechů. Vydejte se tedy s námi do doby před rokem 1860 a navštivte svět, v němž po cestách putovali vandrující tovaryši, a v ulicích měst visely nápadité vývěsní štíty řemeslnických mistrů. Nahlédněte do časů, v nichž bylo vykonávání řemesel vyhrazeno mužům, a reklamou pro výrobky byla kvalita...
-
Dny evropského dědictví (SLAVNOSTI ŘEMESEL A LIDOVÉ KULTURY) ...
6. a 13. září 2014
Také v roce 2014 se Muzeum Cheb připojuje ke Dnům evropského dědictví (European Heritage Days), které každoročně v měsíci září otevírají zájemcům z řad veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Na 6. září 2014 připravujeme den otevřených dveří v Centrálním depozitáři..., kde jsou uloženy muzejní sbírky a 13. září 2014 bude přístupná prohlídka budov a expozice na statku v Milíkově...
-
Jiří Pazour: Géniové světové hudby v klavírních proměnách ... 16. září 2014
V rámci Kruhu přátel hudby se uskuteční ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb další z řady komorních koncertů. Hudební skladatel a také klavírní improvizátor Jiří Pazour, kterého hudební veřejnost zná především z jeho sólových Večerů klavírní improvizace, přichází s novým koncertním programem, ve kterém jedinečným a neopakovatelným způsobem představuje známá díla českých a světových skladatelů v nové hudební podobě...
-
Turistická sezóna na statku v Milíkově ...
1. květen - 30. září 2014
Turistická sezóna na hrázděném statku v Milíkově byla zahájena 1. května 2014. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohou milovníci lidové kultury a historie prohlédnout expozici milíkovského statku také v ostatní dny provozní sezóny (pouze skupiny 10-ti a více osob po předchozí telefonické domluvě). Statek bude přístupný veřejnosti do konce září letošního roku. Bližší informace o samotném statku, vstupném i aktuální otevítrací době naleznete v sekci: STATEK MILÍKOV...
-
ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
sobota 11. října 2014
Sraz v 9:30 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2014
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2014 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
Rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše [pdf] ...
Muzeum Cheb je partnerem projektu
Protože se projekt rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše týká široké veřejnosti a mnozí se znovu a znovu doptávají, v jakém je stádiu, co se vlastně všechno připravuje a jak to je financované, rádi bychom tímto informovali o nejnovějším stavu projektu. Realizace prací je naplánována do několika etap, přičemž závěrečným termínem je 14. 12. 2015. Aktuální informace jsou průběžně k dispozici na www.mikulas.farnostcheb.cz...
-
Archeologie bez hranic - expoziční panely ... virtuální výstavy >>>
Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravilo výstavu, která představila slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Na výstavě bylo prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. Digitalizovanou verzi všech expozičních panelů výstavy (formát pdf), která se uskutečnila v Muzeu Cheb ve dnech 18. dubna - 15. června 2014, naleznete zde...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články