AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Výstava:  Hurá do školy ...
8. dubna - 31. července 2016
Zahájení školní docházky je v životě dítěte mezníkem, na který bude vzpomínat celý život. Jistě si přitom vybaví svou školní aktovku či slabikář na své první školní fotografii. Výstava "Hurá do školy!" vrátí návštěvníky do historie školství a ukáže, čím děti psaly, v jakých lavicích seděly, z jakých učebnic se učily. Součástí výstavy je i školní nábytek, stejně jako aktovky, písanky, psací potřeby a mnohé další výukové artefakty.
-
Karel IV. a Nové Čechy (Lucemburský rok 2016) ...
29. dubna - 12. června 2016
Národní památkový ústav připomíná v rámci projektu "Po stopách šlechtických rodů" nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody. V roce 2016 je pozornost věnována Lucemburkům, neboť si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Územní odborné pracoviště v Lokti připravilo k této příležitosti panelovou výstavu (12 panelů), která bude instalována v expozičních prostorách Muzea Cheb.
-
Vítání ptačího zpěvu v Chebu [pdf] ...
1. května 2016
Sraz v 7:00 v Chebu na dřevěné lávce pod Chebským hradem.
Ornitologická vycházka přírodou s pozorováním ptáků a jejich určování podle zpěvu. Po břehu nádrže Skalka na Komorní hůrku a kolem Ameriky do Františkových Lázní.
-
Česká Falc a hrady Nových Čech [pdf] ...
5. května 2016
Přednášející: Tomáš Karel – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Přednáška představí historický vývoj několika českých držav v Horní Falci cílevědomě zformovaných Karlem IV. jako součást České koruny. Zaměří se i na české stopy v této německé krajině, která tou dobou prošla výrazným rozvojem, jenž se dotkl také zdejších hradů, měst i kostelů.
-
Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské [pdf] ...
12. května 2016
Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman – PhDr. Jaroslav Fiala
Přednáška seznámí se širokou sítí dálkových obchodních tras spojující České království s ostatními zeměmi a regiony Svaté říše římské. Zaměří se na nejvýznamnější cesty vedoucí z Prahy do Norimberku, upozorní také na jejich ekonomický význam a ukáže pozůstatky starých cest jako nedílnou součást dnešního obrazu krajiny.
-
STATEK V MILÍKOVĚ BUDE V ROCE 2016 UZAVŘEN ...
oznámení Muzea Cheb
Chebský hrázděný statek v Milíkově bude v roce 2016 z provozních důvodů uzavřen.
Muzeum Cheb zajistí prohlídky pro předem ohlášené skupiny nad 20 osob. Prohlídky je nutné objednat na: tel. 739 322 499,  e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz. Objednávku je třeba učinit nejméně 5 pracovních dnů předem. Děkujeme za pochopení.
-
MIMOŘÁDNÁ ZÁPŮJČKA ZE SBÍRKY MUZEA CHEB [pdf] ... 6. listopadu 2015 - 22. května 2016
Muzeum Cheb se podílí zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt je zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna bude na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb - rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou jeho koně.
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
od 17. prosince 2015
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
V expozici muzea je nově umístěn haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články