AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Výstava - řemeslo má zlaté dno ...
27. června - 2. listopadu 2014
Navzdory ztrátám v poválečných letech se ve sbírkových fondech Muzea Cheb dodnes nachází rozsáhlý soubor předmětů dokumentujících vývoj a úroveň řemeslné výroby na Chebsku a život příslušníků jednotlivých cechů. Vydejte se tedy s námi do doby před rokem 1860 a navštivte svět, v němž po cestách putovali vandrující tovaryši, a v ulicích měst visely nápadité vývěsní štíty řemeslnických mistrů. Nahlédněte do časů, v nichž bylo vykonávání řemesel vyhrazeno mužům, a reklamou pro výrobky byla kvalita...
-
Od adventu do tří králů [pdf] ... 12. listopadu 2014
Město Cheb a Muzeum Cheb p. o. Karlovarského kraje Vás srdečně zvou na přátelské posezení a povídání o adventních a vánočních tradicích v minulosti a dnes. Projdeme se kalendářem, dále pohovoříme o významných svátečních dnech, lidových zvycích a pranostikách. Nebude chybět ani ochutnávka vánočních pokrmů. Setkání se uskuteční v prostorech Turistického informačního centra města Chebu od 17.00 hodin.
-
Proměny - Retrospektiva malíře Františka Vančury ...
14. listopadu 2014 - 22. února 2015
František Vančura se narodil roku 1936, žije a pracuje v jihočeské Třeboni. Výtvarné tvorbě se věnuje od mládí, byl přijat i na VŠUMP v Praze, ale na studium nenastoupil, pokračoval dále jako autodidakt. Tématem, kterým se zabýval, byla zcela přirozeně krajina Třeboňska. Spektrum svého zájmu však rozšířil i o portréty a zátiší, což vše ve výsledku vedlo k přetransformování do řeči abstrakce. Na výstavě je možno zhlédnout jeho práce za období od osmdesátých let 20. století do současnosti...
-
Ukončení turistické sezóny na statku v Milíkově ...
30. září 2014 - 1. května 2015
Turistická sezóna na hrázděném statku v Milíkově bude ukončena 30. září 2014. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohli milovníci lidové kultury a historie prohlédnout expozici milíkovského statku také v ostatní dny provozní sezóny (pouze skupiny 10-ti a více osob po předchozí telefonické domluvě). Statek bude opět přístupný veřejnosti od začátku května roku 2015. Bližší informace o samotném statku, vstupném i aktuální otevítrací době naleznete v sekci: STATEK MILÍKOV...
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2014
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2014 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
Kruh přátel hudby - koncerty komorní hudby ...
září 2014 - květen 2015
Od podzima 2014 do jara 2015 mohou milovníci klasické komorní hudby opět navštívit některý z koncertů Kruhu přátel hudby. Pořadatelem celého cyklu koncertů je již tradičně Kulturní centrum Svoboda Cheb..., které pro sezónu 2014/2015 zvolilo k jejich realizaci Valdštejnskou obrazárnu Muzea Cheb... Doufáme, že prostředí obrazárny umocní umělecké zážitky všech zůčastněných posluchačů. Informace o jednotlivých koncertech najdete na internetových stránkách: Kulturního centra Svoboda Cheb...
-
Rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše [pdf] ...
Muzeum Cheb je partnerem projektu
Protože se projekt rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše týká široké veřejnosti a mnozí se znovu a znovu doptávají, v jakém je stádiu, co se vlastně všechno připravuje a jak to je financované, rádi bychom tímto informovali o nejnovějším stavu projektu. Realizace prací je naplánována do několika etap, přičemž závěrečným termínem je 14. 12. 2015. Aktuální informace jsou průběžně k dispozici na www.mikulas.farnostcheb.cz...
-
Archeologie bez hranic - expoziční panely ... virtuální výstavy >>>
Muzeum Cheb ve spolupráci s Historickým muzeem v Řezně a městem Neustadt am Kulm připravilo výstavu, která představila slovanské osídlení v období 6. až 12. století v regionu horního Poohří a Ponábí, který je dnes rozdělen mezi Čechy a Bavorsko. Na výstavě bylo prezentováno více jak 200 exponátů, které ilustrují běžný život tehdejší doby. Digitalizovanou verzi všech expozičních panelů výstavy (formát pdf), která se uskutečnila v Muzeu Cheb ve dnech 18. dubna - 15. června 2014, naleznete zde...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články