AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Slavnostní křest knihy Mgr. Zbyňka Černého ...
6. října 2016 od 17.00 hod.
Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry (1849-1945)
Publikace představuje více jak 50 fotografů působících v Chebu (1849 - 1945). Vedle životopisných medailonů seznamuje kniha čtenáře i s dílem jednotlivých fotografů (190 fotografií). Publikace vyšla s finanční podporou Města Chebu a Státního fondu ČR.
-
Výstava:  Tajemný svět lišejníků ...
19. srpna - 30. října 2016
Výstava představuje pomocí makrofotografií, keramických modelů a dalších předmětů svět lišejníků, v přírodě hojných leč pro mnohé záhadných organismů, které bývají kvůlí svým nepatrným rozměrům často přehlíženy. Lišejníky ovšem hrají v koloběhu přírody nezastupitelnou roli. Napomáhají zvětrávání hornin, působí i při rozkladu organického materiálu a v polárních oblastech slouží jako potrava některým živočišným druhům.
-
LIŠEJNÍKY V OKOLÍ CHEBU [pdf] ...
8. října 2016
Sraz v 9:00 u vchodu do Muzea Cheb.
Přírodovědná exkurze. Na úvod komentovaná prohlída aktuální výstavy: "Tajemný svět lišejníků" v Muzeu Cheb. Poté poznávací výšlap do Poohří a přilehlých lesů.
-
Hrad Lauf a jeho heraldická výzdoba
13. října 2016 od 17.00 hod.
Přednášející: Mgr. Lubomír Zeman
Přednáška představí hrad Lauf nedaleko Norimberku, jejž nechal vystavět Karel IV., a výzdobu zdejšího erbovního sálu, dnes považovanou za nejvzácnější galerii české a moravské heraldiky. Zaměří se rovněž i na významné šlechtice ze severozápadních Čech, kteří jsou zde svým erbem zastoupeni.
-
Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku
20. října 2016 od 17.00 hod.
Přednášející: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Přednáška představí vývoj českých držav mimo hranice českého státu s regionálním zaměřením na prostor Bavorska, Vogtlandu a Saska. Budou zmíněny jejich různé právní vazby k České koruně a českému králi, systém jejich vnitřní správy a především jejich osudy zejména v době lucemburské.
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
oznámení Muzea Cheb
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
V expozici muzea je nově umístěn haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2016
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2016 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
Kruh přátel hudby - koncerty komorní hudby
září 2016 - květen 2017
Od podzima 2016 do jara 2017 mohou milovníci klasické komorní hudby opět navštívit některý z koncertů Kruhu přátel hudby. Pořadatelem celého cyklu koncertů je již tradičně Kulturní centrum Svoboda Cheb..., které pro sezónu 2016/2017 zvolilo k jejich realizaci také Valdštejnskou obrazárnu Muzea Cheb... Doufáme, že prostředí obrazárny umocní umělecké zážitky všech zůčastněných posluchačů. Informace o jednotlivých koncertech najdete na internetových stránkách: Kulturního centra Svoboda Cheb...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články