AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Koncert dětského pěveckého sboru Koťata [pdf] ...
1. června 2016
Ve středu 1. června 2016 se uskuteční ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb jarní koncert dětského pěveckého souboru Koťata z 5. základní školy v Chebu pod vedením sbormistryně Mgr. Miluše Tlamsové. Soubor vystoupí za klavírního doprovodu Mgr. Ivy Bezděkové a dětských sólistů. Zváni jsou nejenom rodiče a blízcí mladých interpretů, ale především všichni milovníci sborového zpěvu. Začátek koncertu: 17.00 hod...
-
ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE MUZEA CHEB V NĚMECKU [pdf] ...
oznámení Muzea Cheb
Muzeum Cheb se podílelo zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt byl zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna byl na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb - rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou jeho koně.
-
Výstava:  Hurá do školy ...
8. dubna - 31. července 2016
Zahájení školní docházky je v životě dítěte mezníkem, na který bude vzpomínat celý život. Jistě si přitom vybaví svou školní aktovku či slabikář na své první školní fotografii. Výstava "Hurá do školy!" vrátí návštěvníky do historie školství a ukáže, čím děti psaly, v jakých lavicích seděly, z jakých učebnic se učily. Součástí výstavy je i školní nábytek, stejně jako aktovky, písanky, psací potřeby a mnohé další výukové artefakty.
-
Karel IV. a Nové Čechy (Lucemburský rok 2016) ...
29. dubna - 12. června 2016
Národní památkový ústav připomíná v rámci projektu "Po stopách šlechtických rodů" nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody. V roce 2016 je pozornost věnována Lucemburkům, neboť si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Územní odborné pracoviště v Lokti připravilo k této příležitosti panelovou výstavu (12 panelů), která bude instalována v expozičních prostorách Muzea Cheb.
-
REZEVACÍ SOOS S PRŮVODCEM [pdf] ...
5. června 2016
Sraz v 14:00 na parkovišti před vstupem do NPP Soos.
Prohlídka naučné stezky Soos s průvodcem. Tentokrát mimořádně zdarma v rámci Světového dne životního prostředí.
-
KOMORNÍ SMYČCOVÝ ORCHESTR CHEB [pdf] ...
7. června 2016
Chebský komorní orchestr, sdružení amatérských hudebníků chebského okresu, založil v roce 1983 pan Miroslav Pešek. Od té doby se celé generace muzikantů nejrůznějších profesí ve svém volném čase scházejí ke zkouškám, aby radost z hudby předali dvakrát za rok posluchačům na pravidelných koncertech. Soubor pečuje také o muzikantský dorost. Jako sólisté obligátně vystupují ti nejnadanější žáci ZUŠ našeho regionu.
-
KVĚTY OHŘE Z RAFTU (PRO PLAVCE A NADŠENCE) [pdf] ...
11. června 2016
Sraz v 10:30 v Nebanicích u mostu přes Ohři.
Vodní botanik Jarda Rydlo prohlásil o Ohři, že je nejzakytkovanější českou řekou. Toto tvrzení si lze ověřit v meandrech či ve slepých ramenech horního toku Ohře.
-
HMYZ PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ TEPLÉ [pdf] ...
11. června 2016
Sraz v 15:15 na vlakové zastávce Louka u Mariánských Lázní.
Uvidíme vzácné bruslařky na tišinách řeky, tesaříky na květech, ukážeme si, jak číhají číhalky a potkáme i další zajímavé zástupce chladnomilného podhorského hmyzu.
-
STATEK V MILÍKOVĚ JE V ROCE 2016 UZAVŘEN ...
oznámení Muzea Cheb
Chebský hrázděný statek v Milíkově je v roce 2016 z provozních důvodů uzavřen.
Muzeum Cheb zajistí prohlídky pro předem ohlášené skupiny nad 20 osob. Prohlídky je nutné objednat na: tel. 739 322 499,  e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz. Objednávku je třeba učinit nejméně 5 pracovních dnů předem. Děkujeme za pochopení.
-
Interaktivní model chebského náměstí ...
od 17. prosince 2015
Dotkni se historie - světlo nemůže existovat bez tmy...
V expozici muzea je nově umístěn haptický model náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. S podporou Ministerstva kultury vznikl interaktivní komplex historických domů, který umožní nejenom nevidomým návštěvníkům poznat příběh chebského náměstí.
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články