AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Obrazy Chebu (muzeum Cheb + GAVU Cheb) ...
8. října 2015 - 3. ledna 2016
Výstava mapuje architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od konce 15. do 2. pol. 20. stol. Cílem společného projektu MCH a GAVU je vedle výstavy, která proběhne současně v obou institucích, také vydání stejnojmenné publikace. Muzejní část představuje více než 50 exponátů. Vedle grafik a olejomaleb i 150 let starý městský model nebo rukopisný plán města Chebu z období napoleonských válek...
-
MIMOŘÁDNÁ ZÁPŮJČKA ZE SBÍRKY MUZEA CHEB [pdf] ... 6. listopadu 2015 - 22. května 2016
Muzeum Cheb se podílí zápůjčkou na realizaci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem: Krieg. Projekt je zaměřen na období Třicetileté války, především pak na prezentaci nálezu hrobu vojáků padlých v bitvě u Lützenu. Albrecht z Valdštejna bude na výstavě reprezentován několika předměty z Muzea Cheb - rapírem, textilním límcem, párem bot, luxusním sedlem, cestovními kamínky a vycpaninou jeho koně.
-
Advent v muzeu Cheb 2015 ... 28. listopadu 2015
Na poslední listopadovou sobotu připravuje Muzeum Cheb další tradiční předvánoční setkání. Zváni jsou nejen ti, kteří se rádi nechávají okouzlit adventní atmosférou plnou vůně jehličí, vanilky a skořice, ale i všichni ti, kteří nechtějí podlehnout pouze maratónu předvánočního úklidu. Od 10.00 do 17.00 hod. proběhne v expozici muzea adventní trh s bohatým doprovodným programem určeným především pro malé návštěvníky.
-
Vánoční výtvarná soutěž – "My Tři králové jdeme k Vám" [pdf] ...
Muzeum Cheb vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma: My Tři králové jdeme k Vám. Soutěž je koncipována pro tři věkové kategorie (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ). Všechny soutěžní práce budou vystaveny v expozičních prostorách muzea a o vítězi soutěže rozhodnou svými hlasy návštěvníci. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne za přítomnosti médií a veřejnosti 6. ledna 2016 v obrazárně muzea.
-
Ukončení turistické sezóny na statku v Milíkově ...
10. září 2015 - 30. dubna 2016
Z důvodu stavebních prací byla turistická sezóna na hrázděném statku v Milíkově ukončena již od 10. září 2015. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohli milovníci lidové kultury a historie prohlédnout expozici milíkovského statku také v ostatní dny provozní sezóny (po tel. domluvě). Statek bude opět přístupný veřejnosti od začátku května roku 2016. Bližší informace o samotném statku, vstupném i aktuální otevítrací době naleznete v sekci: STATEK MILÍKOV...
-
Oprava kolny na statku v Milíkově ...
11. září - 6. listopadu 2015
Obnova kulturní památky - venkovská usedlost, rejstř. č. USKP 101532.
MCH za finanční podpory MK ČR a Karlovarského kraje zahájilo stavební úpravy na statku v Milíkově. Jedná se o rekonstrukci kolny, která probíhá na podzim roku 2015.
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2015
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2015 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články