AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
150 a 135 let sociální demokracie v Německu a českých zemích [pdf] ... 3. - 30. září 2015
Výstavní projekt mapuje historii sociální demokracie v Německu a v českých zemích. Vznikl u příležitosti 150. výročí založení Sociálnědemokratické strany Německa a 135. výročí České strany sociálně demokratické. Zachycuje tak paralelní dějiny sociální demokracie ve střední Evropě a ilustruje prosazování sociálnědemokratických hodnot - svobody, spravedlnosti a solidarity - v kontextu vývoje Evropy 19. a 20. století.
-
VÝSTAVA HRAČEK ZE SBÍRKY ALENY PLESLOVÉ ...
25. června - 27. září 2015
Výstava panenek, kočárků, pokojíčků, medvídků, vozítek, autíček a mnoha dalších hraček představí část sbírky paní Aleny Pleslové, která svou kolekci buduje již přes čtvrt století. Jsou v ní zastoupeny jak běžné, tak i sběratelsky vzácné hračky pro holky a kluky od konce 19. století do 2. poloviny 20. století...
-
Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku ... 14. - 18. září 2015
Tématem letošní 47. konference „Archaeologia historica“ je odraz sociální a kulturní identity v archeologických pramenech středověku. Důraz bude kladen především na identifikaci a interpretaci artefaktů, které mohly sloužit k vymezení sociálně a kulturně odlišných skupin a prostředí. Pozornost bude věnována také archeologickému studiu projevů sociální a kulturní reprezentace, interakcí a kontaktů. Pořadatelem je Katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Muzeem Cheb...
-
Knihobraní v Muzeu Cheb - minitrh regionální literatury
26. září 2015
Letošní Knihobraní naváže na probíhající výstavu hraček. Sběratelka paní Pleslová bude povídat o výstavě i o své sbírce. V rámci programu přivítáme také spisovatelku Kláru Smolíkovou, autorku knih pro děti, která ve svém workshopu přiblíží část naší historie. Hlavním hostem Knihobraní bude komisař Vrťapka, kterého dětem představí jeho autor, spisovatel a ilustrátor Petr Morkes. Kromě toho Vrťapka ožije při scénickém čtení. Ve všech prostorách muzea bude probíhat minitrh regionálních knih a tiskovin.
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2015
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2015 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
Kruh přátel hudby - koncerty komorní hudby
září 2015 - květen 2016
Od podzima 2015 do jara 2016 mohou milovníci klasické komorní hudby opět navštívit některý z koncertů Kruhu přátel hudby. Pořadatelem celého cyklu koncertů je již tradičně Kulturní centrum Svoboda Cheb..., které pro sezónu 2015/2016 zvolilo k jejich realizaci Valdštejnskou obrazárnu Muzea Cheb. Doufáme, že prostředí obrazárny umocní umělecké zážitky všech zůčastněných posluchačů. Informace o jednotlivých koncertech najdete na internetových stránkách: Kulturního centra Svoboda Cheb...
-
Rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše [pdf] ...
Muzeum Cheb je partnerem projektu
Protože se projekt rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše týká široké veřejnosti a mnozí se znovu a znovu doptávají, v jakém je stádiu, co se vlastně všechno připravuje a jak to je financované, rádi bychom tímto informovali o nejnovějším stavu projektu. Realizace prací je naplánována do několika etap, přičemž závěrečným termínem je 14. 12. 2015. Aktuální informace jsou průběžně k dispozici na www.mikulas.farnostcheb.cz...
-
Turistické využití levého břehu Ohře ...
Muzeum Cheb je partnerem projektu
Muzeum Cheb je jedním z partnerů projektu "Turistické využití levého břehu Ohře", financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu je nahradit zastaralou plochu na levém břehu Ohře novým sportovně - rekreačním areálem obsahujícím např. víceúčelové hřiště, piknikovou louku, plochy na streetball, pétanque nebo ruské kuželky. Po dokončení stavebních prací a následném převzetí stavby městem Cheb byl areál ve druhé polovině května roku 2013 zkolaudován. Dne 8. června 2013 pak došlo k slavnostnímu otevření nového sportoviště...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články