AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Ohlédnutí:  Knihobraní 2015 - minitrh regionální literatury ...
26. září 2015
Knihobraní letos navázalo na probíhající výstavu hraček. Sběratelka paní Alena Pleslová povídala o výstavě i o své sbírce. V rámci programu jsme přivítali také spisovatelku Kláru Smolíkovou, autorku knih pro děti, která ve svém workshopu přiblížila část naší historie. Hlavním hostem Knihobraní byl komisař Vrťapka, kterého dětem představil jeho autor, spisovatel a ilustrátor Petr Morkes.
-
VÝSTAVA HUB V DOMOVĚ PRO SENIORY V CHEBU [pdf] ...
2. října 2015
Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu (Americká 52).
Výstava je přístupná pro veřejnost. Součástí bude i houbařská poradna Mykologického klubu Slavkovský les.
-
Obrazy Chebu (muzeum Cheb + GAVU Cheb) ...
vernisáž - 8. října 2015, 17.00 hod.
Výstava mapuje architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od konce 15. do 2. pol. 20. stol. Cílem společného projektu MCH a GAVU je vedle výstavy, která proběhne současně v obou institucích, také vydání stejnojmenné publikace. Muzejní část je věnována období od středověku do konce 19. stol. a představuje více než 50 exponátů. Vedle grafik a olejomaleb např. i 150 let starý městský model nebo rukopisný plán pevnostního města Chebu z období napoleonských válek...
-
POZNÁVÁNÍ HUB – ZAMYKÁNÍ LESA NA ZELENÉ HOŘE [pdf] ...
10. října 2015
Sraz v 9:00 pod Chebským hradem u dřevěné kryté lávky přes řeku.
Houbařská exkurze s pořadateli tradiční výstavy hub v Mariánských Lázních zaměřená na poznávání podzimních hub.
-
Cesty za poznáním: Čechova stodola – Hvězdárna [pdf] ...
17. října 2015
Další z řady poznávacích výletů pro děti a školní mládež, které připravuje Muzeum Cheb, bude směřovat do Bukové u Příbrami a Rokycan. V Bukové navštívíme Čechovu stodulu, kde nás naučnou i zábavnou výstavou provede kněžna Libuše. Zúčastníme se zde také tvořivé dílničky. V Rokycanech nás poté čeká návštěva hvězdárny spojená s povídáním o astronomii, hvězdárnách a dalekohledech.
-
Ukončení turistické sezóny na statku v Milíkově ...
10. září 2015 - 30. dubna 2016
Z důvodu stavebních prací byla turistická sezóna na hrázděném statku v Milíkově ukončena již od 10. září 2015. Mimo běžnou otevírací dobu v soboty, neděle a svátky si mohli milovníci lidové kultury a historie prohlédnout expozici milíkovského statku také v ostatní dny provozní sezóny (po tel. domluvě). Statek bude opět přístupný veřejnosti od začátku května roku 2016. Bližší informace o samotném statku, vstupném i aktuální otevítrací době naleznete v sekci: STATEK MILÍKOV...
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2015
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2015 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
Kruh přátel hudby - koncerty komorní hudby ...
září 2015 - květen 2016
Od podzima 2015 do jara 2016 mohou milovníci klasické komorní hudby opět navštívit některý z koncertů Kruhu přátel hudby. Pořadatelem celého cyklu koncertů je již tradičně Kulturní centrum Svoboda Cheb..., které pro sezónu 2015/2016 zvolilo k jejich realizaci také Valdštejnskou obrazárnu Muzea Cheb. Doufáme, že prostředí obrazárny umocní umělecké zážitky všech zůčastněných posluchačů. Informace o jednotlivých koncertech najdete na internetových stránkách: Kulturního centra Svoboda Cheb...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články