AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MUZEA CHEB  
 
-
Expozice Muzea Cheb uzavřena ...
2. ledna - 7. dubna 2017
Od 2. ledna do 7. dubna 2017 probíhá v muzejní expozici rekonstrukce a modernizace kamerového systému, během které dochází ke kompletní výměně všech původních černobílých analogových kamer za síťové IP kamery. Tento kamerový systém tvoří část nové grafické nadstavby zabezpečovacího systému a doplňuje tak sofistikovaný způsob ochrany budovy a sbírkových předmětů. V sobotu 8. dubna bude muzeum znovu otevřeno návštěvníkům v rámci tradičního velikonočního jarmarku.
-
Noc s Andersenem 2017 [pdf] ...
31. března 2017
Muzeum Cheb se opět připojí k akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách po celé republice u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pro děti bude kromě romantického přespání v muzeu připraven také doprovodný program, tentokráte s hrdiny známého časopisu Čtyřlístek. Akce je určena pro děti do 12 let. Počet účastníků omezen.
AKCE JE JIŽ PLNĚ OBSAZENA !
-
Chebská pátračka zasahuje ...
6. dubna 2017
Přednášející: PhDr. Vladimír Bružeňák
Přednáška přiblíží ty nejzávažnější kriminální případy chebské četnické pátrací stanice z let 1928 - 1937. Pomocí unikátního fotografického materiálu a archivních a novinových zdrojů představí dnes prakticky neznámé závažné kriminální případy, které stanice řešila ve svém obvodu. Přednáška bude provedena v dobové uniformě.
-
Velikonoční jarmark v muzeu 2017 ...
8. dubna 2017
Na sobotu 8. dubna připravuje Muzeum Cheb již 18. Velikonoční jarmark. V prostorách vyzdobené muzejní expozice bude pro návštěvníky opět připraveno několik zastávek věnovaných tradičnímu řemeslu a rukodělné výrobě. Všichni se tak mohou těšit na řadou řemeslných ukázek, které si zájemci také sami vyzkouší. Připraven bude i bohatý doprovodný program, výtvarné dílny pro děti a divadelní představení.
-
Krása času - hodiny ze sbírek Muzea Cheb ... opět od 8. dubna 2017
Na závěr roku 2016 a jaro roku 2017 připravilo Muzeum Cheb výstavu: "Krása času", na které návštěvníkům představí nejcennější a nejlépe zachované hodiny z muzejní sbírky. Ty nejstarší pocházejí již z 2. poloviny 18. století. Na výstavě jsou zastoupeny zejména hodiny sloupkové v řadě variant, většinou empírové nebo klasicistní. Kromě exponátů jsou pro návštěvníky připraveny také bohaté doprovodné texty.
-
Dílna archeologa v Muzeu Cheb ...
oznámení Muzea Cheb
Rozšíření nabídky edukativních programů.
Muzeum Cheb rozšiřuje svoji bohatou nabídku výukových programů určenou pro žáky základních a středních škol. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR připravilo nový edukativní program Dílna archeologa. V interaktivní besedě seznámí archeolog muzea účastníky s nejstaršími dějinami Chebska od doby bronzové až po vrcholný středověk. Informace o dalších programech naleznete v sekci: Muzejní pedagogika ...
-
STATEK V MILÍKOVĚ BUDE V ROCE 2017 UZAVŘEN
oznámení Muzea Cheb
Chebský hrázděný statek v Milíkově bude v roce 2017 z provozních důvodů uzavřen.
Z důvodu probíhající rekonstrukce bude statek v Milíkově uzavřen. Uzavírka objektu je plánována pro celou turistickou sezónu nadcházejícího roku. O jejím ukončení budeme informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků a těchto internetových stránek. Upřesňující informace můžeme případným zájemcům poskytnout také telefonicky či emailovou poštou. Omlouváme se našim návštěvníkům a děkujeme za pochopení.
-
Pojďte s námi do přírody ...
duben - prosinec 2017
Podobně jako v minulých letech, patří i v roce 2017 k nejrozsáhlejším projektům, které probíhají v Muzeu Cheb, také cyklus přírodovědných akcí a vycházek nazvaný: "Pojďte s námi do přírody". V rámci tohoto cyklu je každoročně organizováno několik desítek přednášek, exkurzí a dalších akcí v regionu nejzápadnějších Čech zhruba od Domažlic po Jáchymov. Jednotlivé akce jsou pořádány v průběhu celého roku a jejich přesný harmonogram naleznete v sekci: Pojďte s námi do přírody...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články