VÝSTAVY V MUZEU CHEB - ROK 2011  
 
-
VÁNOČNÍ VÝSTAVA ANNY TYROLEROVÉ...
3. prosince - 31. prosince 2011
Od soboty 3. prosince 2011 probíhala v prostorách bývalé muzejní kavárny výstava ašské výtvarnice Anny Tyrolerové, kterou autorka nazvala prostě Vánoční výstava. Ze svého ateliéru zde představila především obrazy, ale i textilní práce, drobnou keramiku, kovové šperky a mnoho dalšího. Výstava byla koncipována jako prodejní a byla otevřena až do konce prosince 2011. Slavnostní otevření výstavy proběhlo u příležitosti: Muzejního adventu 2011...
-
VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ...
3. prosince - 31. prosince 2011
Čas adventu a vánoc navodila soutěžní výstava dětských školních prací na téma Chebský betlém. Soutěž byla vyhlášena pro 4 věkové kategorie - mateřské školy, 1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy. Jednotlivé soutěžní práce byly od 3. prosince vystaveny v expozici chebského muzea a o vítězi soutěže rozhodli svými hlasy návštěvníci muzea, kteří mohli hlasovat až do 12. prosince. Vyhlášení vítězných prací pak proběhlo v prostorách muzea 15. prosince 2011...
-
SOUDRUZI POD GLAZUROU...
24. listopadu - 18. prosince 2011
Muzeum Mitterteich ve spolupráci s Muzeem Cheb připravilo na závěr roku 2011 společnou výstavu tematicky zaměřenou na užitkové a dekorativní předměty sloužící k propagandistickým účelům v bývalých socialistických státech východního bloku. Ke zhlédnutí zde byly fascinující porcelánové, keramické či skleněné exponáty z bývalé NDR, ČSSR a Jugoslávie. Soudruzi se k nám vrátili, tentokráte však pouze pod glazurou, aby nám připomněli jednou z nepřehlédnutelných etap vývoje evropského účelového designu...
-
SLAVNÉ VILY KARLOVARSKÉHO KRAJE...
8. října - 20. listopadu 2011
Doprovodná výstava ke stejnojmenné publikaci nakladatelství Foibos představila návštěvníkovi padesát sedm vil, které náleží k nejvýznamnějším architektonickým stavbám Karlovarského kraje. Návštěvníkovi se rozkryl nejen příběh vlastní vily, ale také osudy stavebníků a jejich majitelů. Vedle řady proslavených architektů a stavitelů odhalil projekt i mnohé z těch, jejichž jméno či dílo upadlo neprávem v zapomnění...
-
"LÉTA PÁNĚ 1061..."
21. května - 30. září 2011
V roce 2011 si město Cheb připomnělo 950 let od první písemné zmínky. V rámci bohatých oslav přichystalo Muzeum Cheb výstavu "Léta Páně 1061", která byla stěžejním bodem celého programu městských slavností. Klíčovým exponátem výstavy se stala listina německého krále Jindřicha IV. z roku 1061, v níž je Cheb poprvé zmíněn jako sídliště. Originál listiny byl na výstavu zapůjčen ze Státního archivu v Bamberku. Návštěvník se mohl těšit také na další vzácné exponáty, mezi nimiž vynikaly panovnické listiny pocházející z 13. až 14. století, či bohatě iluminované gotické antifonáře, představené široké veřejnosti vůbec poprvé...
-
ZAOSTŘENO NA BOBRA + ČUS VYDRUS...
2. března - 1. května 2011
Dvě spojené přírodovědné výstavy, z nichž první přiblížila návštěvníkům život bobra evropského a druhá představila - velmi netradičním způsobem - vydru říční v jejím přirozeném prostředí. Kromě života obou živočichů byly výstavy zaměřeny i na jejich výzkum, ochranu a rozšíření v ČR s důrazem na západní Čechy. Obě výstavy byly určeny jak pro dospělé, tak pro děti, které zde čekal mimo jiné i barevný průvodce, v němž nalezly spoustu her, úkolů a otázek...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články