OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI MUZEA ROKU 2011  
 
-
Vánoční výstava Anny Tyrolerové... 3. prosince - 31. prosince 2011
Od soboty 3. prosince 2011 probíhala v prostorách bývalé muzejní kavárny výstava ašské výtvarnice Anny Tyrolerové, kterou autorka nazvala prostě Vánoční výstava. Ze svého ateliéru zde představila především obrazy, ale i textilní práce, drobnou keramiku, kovové šperky a mnoho dalšího. Výstava byla koncipována jako prodejní a byla otevřena až do konce prosince 2011. Slavnostní otevření výstavy proběhlo u příležitosti Muzejního adventu 2011...
-
Čas adventu a vánoc navodila soutěžní výstava dětských školních prací na téma Chebský betlém. Soutěž byla vyhlášena pro 4 věkové kategorie - mateřské školy, 1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy. Jednotlivé soutěžní práce byly od 3. prosince vystaveny v expozici chebského muzea a o vítězi soutěže rozhodli svými hlasy návštěvníci muzea, kteří mohli hlasovat až do 12. prosince. Vyhlášení vítězných prací pak proběhlo v prostorách muzea 15. prosince 2011...
-
Soudruzi pod glazurou - výstava... 24. listopadu - 18. prosince 2011
Muzeum Mitterteich ve spolupráci s Muzeem Cheb připravilo na závěr roku 2011 společnou výstavu tematicky zaměřenou na užitkové a dekorativní předměty sloužící k propagandistickým účelům v bývalých socialistických státech východního bloku. Ke zhlédnutí zde byly fascinující porcelánové, keramické či skleněné exponáty z bývalé NDR, ČSSR a Jugoslávie. Soudruzi se k nám vrátili, tentokráte však pouze pod glazurou, aby nám připomněli jednou z nepřehlédnutelných etap vývoje evropského účelového designu...
-
Muzejní advent 2011... 3. prosince 2011
Na sobotu 3. prosince připravilo Muzeum Cheb další tradiční předvánoční setkání. Zváni byli nejen ti, kteří se rádi nechávají okouzlit adventní atmosférou plnou vůně jehličí, vanilky a skořice, ale i všichni ti, kteří nechtějí podlehnout pouze maratónu předvánočního úklidu. Po celý den probíhal ve všech expozičních prostorách muzea adventní trh doplněný bohatým doprovodným programem, v jehož rámci vystoupil vedle několika dětských pěveckých a dramatických souborů také Kvintet DaD z Karlových Varů či Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové...
-
Slavné vily Karlovarského kraje - výstava... 8. října - 20. listopadu 2011
Doprovodná výstava ke stejnojmenné publikaci nakladatelství Foibos představila návštěvníkovi padesát sedm vil, které náleží k nejvýznamnějším architektonickým stavbám Karlovarského kraje. Návštěvníkovi se rozkryl nejen příběh vlastní vily, ale také osudy stavebníků a jejich majitelů. Vedle řady proslavených architektů a stavitelů odhalil projekt i mnohé z těch, jejichž jméno či dílo upadlo neprávem v zapomnění...
-
Přednáška na téma historie unikátní středověké výšivky nám přiblížila dobu vzniku jednoho z nejcennějších exponátů Muzea Cheb. Dušan Vančura, konzervátor chebského muzea, představil některé na textílii zobrazené osoby a rozkryl tajemství symbolů, jež antependium obsahuje. Návštěvníci byli seznámeni také s prostředím a okolnostmi restaurování tohoto unikátu v roce 1928. Na závěr přednášky čekalo na všechny zúčastněné malé překvapení. Přednáška se uskutečnila ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. Začátek v 17.00 hodin...
-
Přednáška Mgr. Hany Knetlové, obrazárna muzea, 17.00 hod.
V Chebu roku 1459 panoval nebývalý ruch. Kolem Velikonoc se město stalo svědkem významného sněmu krále Jiřího z Poděbrad a německých knížat, západních sousedů českého království. Jednání ústila v uzavření přátelství "na věčné časy" a zabezpečila na západní hranici země klid a mír. Na sv. Martina téhož roku toto přátelství zpečetil sňatek dcery českého krále se synem saského vévody Friedricha II. Dějištěm této radostné události se opět stal Cheb...
-
CESTY ZA POZNÁNÍM - HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM 15. října 2011
Cílem druhé letošní cesty za poznáním bylo Hornické muzeum Příbram, kde jsme s dětmi navštívili Ševčinský důl a důl Anna. Seznámili jsme se s historií hornického řemesla, projeli se hornickým vláčkem a důlním výtahem, viděli unikátní technickou památku světového významu - vodní kolo dolu Drkolnov. Vyvrcholením prohlídky se pak stal vskutku nevšední zážitek: jízda skluzavkou do temného podzemí. Bližší informace ve formátu [pdf]...
-
Celodenní veletrh literatury s bohatým doprovodným programem, tentokráte na téma: "Chebské kulatiny". V případě muzejního Knihobraní se nejedná pouze o prezentaci a prodej knih, knihám a lidem kolem nich bývá věnován celý den. Letošní rok se nesl v duchu oslav tří významných výročí: první písemné zmínky o městě, otevření chebské veřejné knihovny a vzniku chebské profesionální divadelní scény. Prodejní stánky byly umístěny mezi exponáty muzea, doprovodné akce pak proběhly v obrazárně, videosále a dalších muzejních prostorách...
-
Výstava - "Léta Páně 1061"... 21. května - 30. září 2011
V roce 2011 si město Cheb připomnělo 950 let od první písemné zmínky. V rámci bohatých oslav přichystalo Muzeum Cheb výstavu "Léta Páně 1061", která byla stěžejním bodem celého programu městských slavností. Klíčovým exponátem výstavy se stala listina německého krále Jindřicha IV. z roku 1061, v níž je Cheb poprvé zmíněn jako sídliště. Originál listiny byl na výstavu zapůjčen ze Státního archivu v Bamberku. Návštěvník se mohl těšit také na další vzácné exponáty, mezi nimiž vynikaly panovnické listiny pocházející z 13. až 14. století, či bohatě iluminované gotické antifonáře, představené široké veřejnosti vůbec poprvé...
-
Na listopad roku 2011 připadlo 700. výročí první písemné zmínky o obci Milíkov. Oslavy tohoto výročí se konaly v Milíkově v sobotu 24. září. Muzeum Cheb p.o. Karlovarského kraje připravilo pro všechny, kteří do Milíkova zavítali, den otevřených dveří na chebském hrázděném statku čp. 18. Návštěvníci si mohli prohlédnout expozici, odrážející proměny tradiční zemědělské usedlosti od její původní funkce obytného a hospodářského celku, až po využívání jako rekreačního objektu k oblíbenému chalupaření. Otevřeno: od 10.00 do 17.00 hod. Program a pozvánka [pdf]...
-
Již po sedmé uspořádalo v roce 2011 Muzeum Cheb pro všechny děti školou povinné prázdninovou výtvarnou dílnu. Jedná se o příměstský tábor, který trvá vždy 5 dnů v týdnu zhruba od 8.00 do 15.30 hodin. Pro děti byl připraven bohatý celodenní program. Tento typ tábora přivítali především zaměstnaní rodiče, kteří se nemohli o prázdninách svým dětem zcela věnovat. Všichni malí účastníci zde prožili týden plný tvořivosti, poučení a zábavy...
-
Festival muzejních nocí, to jsou neobvyklá setkání s minulostí i přítomností, která nabízejí na přelomu května a června v nezvyklou noční dobu muzea a galerie napříč Českou republikou. I Muzeum Cheb se již po osmé k tomuto festivalu připojilo. Také letos byl připraven zajímavý program doplněný o nejedno noční překvapení. Tentokráte v duchu oslav 950. výročí první písemné zmínky o městě Chebu. Část Muzejní noci probíhala také na Chebském hradě...
-
Zaostřeno na bobra + "Čus vydrus"... 2. března - 1. května 2011
Dvě spojené přírodovědné výstavy, z nichž první přiblížila návštěvníkům život bobra evropského a druhá představila - velmi netradičním způsobem - vydru říční v jejím přirozeném prostředí. Kromě života obou živočichů byly výstavy zaměřeny i na jejich výzkum, ochranu a rozšíření v ČR s důrazem na západní Čechy. Obě výstavy byly určeny jak pro dospělé, tak pro děti, které zde čekal mimo jiné i barevný průvodce, v němž nalezly spoustu her, úkolů a otázek...
-
Děti na přírodovědné výstavě... 2. března - 1. května 2011
Poslední dubnový den roku 2011 byla ve výstavní síni Muzea Cheb ukončena přírodovědná výstava "Zaostřeno na bobra" a "Čus vydrus." Hlavními návštěvníky byly děti ze základních a středních škol. Každý kdo do muzea přišel mohl vyplnit "Bobří test", jehož vítězové byli po ukončení výstavy odměněni "bobří cenou". Žáci 2. základní školy v Chebu nakreslili pro radost muzejníků krásné bobříky. Můžete se potěšit s námi...
-
Na sobotu 16. dubna od 10 hodin připravilo Muzeum Cheb již tradičně bohatý a zajímavý velikonoční program. Všechny výstavní a expoziční prostory muzea oživil pestrý velikonoční jarmark doplněný o ukázky lidových řemesel. K vidění a také k vyzkoušení byly opět tradiční techniky výzdoby medových perníků, pletení velikonočních pomlázek a především různé typy zdobení velikonočních kraslic. Rukodělné techniky předvedli mistři svého oboru: krajkářky, perníkáři, košíkáři, malérečky, aj. Ani tentokrát nechyběl doprovodný kulturní program pro malé i velké návštěvníky...
-
Ten kdo navštívil první dubnovou sobotu chebský hrad, prožil jeden krušný den třicetileté války. V hradním areálu rozbili svůj tábor švédští žoldnéři z Modrého regimentu a jejich císařští protivníci z pluku Butlerových dragounů. V průběhu celodenní akce mohli návštěvníci na vlastní kůži okusit strasti života tehdejších vojáků, zúčastnit se výcviku mušketýrů, pikenýrů, dragounů či kanonýrů, spatřit děsivé ukázky vojenského práva útrpného i černou práci dobového kováře. Vrcholem programu se staly dvě komentované bitvy císařské armády se švédskými nepřáteli...
-
Přednáška Mgr. Matouše Šimka (Český nadačním fondu pro vydru) představila vydru říční jako živočišný druh, zejména její adaptace na vodní prostředí, pobytové znaky v přírodě a jídelníček. Opomenuta nebyla ani problematika její ochrany a náhrad škod, které způsobuje. Ukázáno bylo též rozšíření vyder v České republice a ve světě, včetně problematiky příbuzných a podobných druhů. Přednáška se uskutečnila v rámci přírodovědných výstav: "Zaostřeno na bobra a Čus vydrus". Začátek: 17.30 hodin...
-
Cyklu přírodovědných a cestopisných přednášek "Z Chebu křížem krážem" uzavřeli ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb RNDr. Radka Sudová, Ph.D. a Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D., kteří nás pozvali na procházku Kapverdskými ostrovy. Ostrovy se rozprostírají v Atlantském oceánu západně od afrického pobřeží. Hlavním bohatstvím Kapverd je neobyčejná kulturní pestrost i přírodní rozmanitost, která sahá od písečných pláží přes sopečné krátery až po hory se zaříznutými údolími...
-
První z řady letošních poznávacích výletů pro děti a školní mládež, které připravuje Muzeum Cheb, směřoval do Prahy. V dopoledních hodinách jsme navštívili interaktivní výstavu v Národním muzeu nazvanou "Staré pověsti české" a odpoledne pak veselé představení divadla Spejbla a Hurvínka: "Hurvínek už zase zlobí". Na zpáteční cestě čekalo na děti občerstvení v KFC a McDonald. Odjezd od divadla v Chebu byl v 6.30 hod., návrat: 19.00 hod.
-
Masopuste, Masopuste... 5. března 2011
Podobně jako v předchozích letech, připravilo i v roce 2011 Muzeum Cheb ve spolupráci s Městem Cheb a s herci Západočeského divadla v Chebu průvod masopustních masek městem. Zváni k průvodu byli nejenom ctitelé či milovníci lidových zvyklostí a tradic, ale především také všichni ti, kteří se chtěli rozloučit s uplynulou zimou veselým a dovádivým způsobem. Průvod byl jako obvykle zahájen u budovy divadla a završen v prostorách Muzea Cheb, kde bylo pro účastníky připraveno masopustní občerstvení, a také zajímavý doprovodný program...
-
Jako další přednášející cyklu přírodovědných a cestopisných přednášek "Z Chebu křížem krážem" se představila ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb Ing. Jana Korbelová z Fakulty životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. Tématem třetí přednášky byl život, výzkum, ochrana a rozšíření bobra v oblasti Západních Čech. Přednáška se uskutečnila v den vernisáže přírodovědných výstav: "Zaostřeno na bobra a Čus vydrus". Začátek: 17.30 hodin...
-
PĚŠÍ ZÓNA V CHEBU 24. února 2011 v 17.00 hod.
Ve čtvrtek 24. února 2011 se uskutečnila v obrazárně muzea Cheb přednáška historika muzea Mgr. Zbyňka Černého a architekta ateliéru A69-Architekti s.r.o. ing. Jaroslava Wertiga na téma: Pěší zóna v Chebu. Posluchači byli seznámeni jak se současným stavem a budoucností chebské pěší zóny z hlediska architektonického a urbanistického, tak s bohatou historií celého centrálního městského prostoru.
-
Jako další přednášející cyklu přírodovědných a cestopisných přednášek "Z Chebu křížem krážem" se představí v Muzeu Cheb Mgr. Ester Ekrtová a RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty, Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Tématem druhé přednášky bude Arménie a putování za jejími krásami, vegetací, lidmi i památkami. Začátek: 17.30 hodin. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb...
-
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 zahájilo Muzeum Cheb 7. ročník cyklu přírodovědných a cestopisných přednášek nazvaný "Z Chebu křížem krážem". Cílem přednášek je přiblížit návštěvníkům krajinu, přírodu, kulturu a život v různých oblastech světa. Jako první mohli zájemci navštívit přednášku šéfredaktora cestovatelského magazínu Travelfocus z Ústí n. L. Topi Pigula nazvanou: Írán na vlastní kůži. Začátek v 17.30 hod. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb...
-
-
 
Albrecht z Valdštejna
Expozice muzea
Statek Milíkov
Virtuální muzeum
Odborné projekty
Sbírkový fond
Texty a články